Aktuality

Inovace v kategoriích

Vážení soutěžící!

Jak jste již určitě postřehli, v soutěžních kategoriích došlo k jistým změnám.

Před několika lety došlo k rozdělení kategorií na Mistrovské,Otevrená Hobby/Standard, aby i soutěžící s menšími zkušenostmi mohli dosáhnout úspěchů.

Zkušenosti z posledních let zároveň ukazují, že postupně stoupá kvalita soutěžních prací a velká část soustavně se vracejících soutěžících registruje své modely do Mistrovských kategorií. Z tohoto důvodu jsme udělali další krok k tomu, aby si co nejvíce účastníků vědělo najít svým pracím přiměřenou kategorii.

Na základě statistik posledních let jsme vytvořili větší množství kategorií mistrovské úrovně, které budou samozřejmě nadále přístupné pro všechny.

Vedle této inovace bychom samozřejmě rádi ponechali i původní Hobby kategorie, určené pro ty účastníky, kteří:

 • v Mosonmagyaróváru v Hobby kategoriích nedosáhli zlaté ocenění,
 • v Mistrovských kategoriích nedosáhli medailové ocenění,
 • nejsou ve své vlasti považováni za modeláře mistrovské úrovně.

MISTR MOSONSHOW

Kromě doposud obvyklých ocenění, zavádíme od roku 2014 i titul “Mistr MosonShow“, který obdrží ti, kteří při hodnocení Mistrovských kategorií dosáhnou hodnocení více než 95%. Tento titul může v dané odbornosti (letadla, vojenská technika, lodě apod..) Každý soutěžící obdržet jen jednou!


PRAVIDLA BURZY

 • v prostorách burzy se se svými dotazy a připomínkami je třeba obracet se na správce burzy
 • pořadatelé zajišťují stoly a židle
 • pokud má prodejce další požadavky (elektrická přípojka, voda apod.), prosíme předem tuto skutečnost oznámit pořadatelům, min. 2 týdny před akcí, mailem kontaktní osobě
 • z požárně-bezpečnostních důvodů pořadatelé nezajišťují prostěradla na prodejní stoly
 • prodejce se zavazuje dodržovat maďarský obchodní zákoník (např. vydávání pokladničních bloků)
 • za původ modelů prodávaných na burze pořadatelé neberou žádnou odpovědnost
 • pořadatelé si vyhrazují právo na přidělení prodejních míst
 • pořadatelé neodpovídají za ztracené, odcizené předměty, cennosti
 • v prostorách akce je zakázán prodej symbolů hnutí nebo organizací potlačující lidskou svobodu! (např. hákový kříž)
 • v prostorách akce a v přilehlých prostorách je přísný zákaz prodeje kopií / napodobenin zboží chráněného autorským zákonem. 
 • Prodejci kopií a napodobenin mohou být pořadateli okamžitě vykázáni z akce a takové jednání bude oznámeno příslušným orgánům!!!
 • do prostor burzy je zakázáno vnést a prodávat jakoukoliv střelnou, výbušnou, bodnou či sečnou zbraň nebo jakýkoli předmět, kterým je možné přímo ohrozit zdraví a život
 • jakékoli porušení předpisů je postihováno okamžitým zrušením prodeje a dalšími právními sankcemi

Přejeme dobrou tržbu a příjemnou zábavu!