Podmienky účasti

Vážení obchodníci, predajcovia!

Na základe pripojenej nájomnej zmluvy a nákresu predajných miest uzatvára Mosonmagyaróvárske združenie plastikových modelárov s každým prihláseným predajcom nájomnú zmluvu na celé obdobie trvania akcie – 25.-26. apríla. 2020.

Burza doba trvania:

  • 25.04.2020 sobota 08.00 – 19.00 hod
  • 26.04.2020 nedeľa 08.00 – 13.00 hod

Pre predajcov:

  • obsadenie predajných priestorov:
  • 24.04.2020 piatok: UFA Aréna od 14.30 hod.  Gymnázium od 16.30 hod
  • 25.04.2020 sobota: od 08.00 – 10.00 hod (UFM Arena, Gymnazium)

Rušenie predajných priestorov:

  • 26.04.2020 nedeľa: až od 13.00 – 15.00 hod

Predajcom, ktorí sa opakovane zúčastňujú našej akcie, sa samozrejme budeme usilovať zabezpečiť ich obvyklé predajné miesta. Ceny predajných stolov (cca. 1,80 m) na čas akcie a predchádzajúci deň (24.-25.-26. apríla 2020) sú určené nasledovne:

UFM ARÉNA (prízemie, I. poschodie): 70,- EUR +DPH. (27%)
Gymnázium – Prízemie: 60,- EUR  +DPH. (27%)
Gymnázium – I. poschodie: 55,- EUR  +DPH. (27%)
Gymnázium – II. poschodie: 45,- EUR  +DPH. (27%)

NÁJOMNÉ PRE STÔL – REZERVAČNÝ POPLATOK – Spôsob platby, splatnosť:

38,10 EUR (30,- EUR + 27% DPH); jednotne, za stôl, (bankovým prevodom).

Dátum splatnosti: 15.03.2020

Platba zostatku (brutto) sumy:

  • bankovým prevodom, najneskôr do 15.04.2020 alebo
  • na mieste akcie – pri obsadení určeného stola – v hotovosti, v EUR alebo v HUF

Suma, zaplatená ako rezervačný poplatok (38,10 EUR) môže byť poukázaná späť len v prípade, ak odstúpenie bude písomne (e-mail: j.zsembera@gmail.com) oznámené do 31.03.2020!

UPOZORNENIE! Od predajcu, ktorý si objednal predajný stôl a z akýkoľvek dôvodov sa nemôže zúčastniť na akcii, a túto skutočnosť neoznámi písomne do 22.04.2020 (e-mail: j.zsembera@gmail.com), bude možné prijať objednávku na predajný stôl na nasledujúci ročník akcie, len po uhradení týchto nákladov a nákladov novej objednávky predajného miesta súčasne vopred bankovým prevodom!

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Číslo účtu: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX

Prosíme Vás, aby ste v prípade otázok týkajúcich sa predaja obrátili písomne alebo telefonicky na nižšie uvedený kontakt (Josef Zsembera – v maďarskom, anglickom, italianskom jazyku).

Tel.: +36-30-940-0810
E-mail:  j.zsembera@gmail.com


História akcie

História akcie Mosonmagyaróvárskeho klubu a združenia plastikových modelárov

Naše spoločenstvo môže ďakovať malému modelárskemu obchodíku, že sa v 1980-tych rokoch vytvoril náš klub. Časté návštevy a spoločný záujem spojil malú skupinku, ktorá sa v tom čase rozhodla, že svoje výtvory predvedie aj ostatným obyvateľom mesta. Zorganizovali sme výstavu, predviedli sme sa na rôznych akciách v okolí, neskôr sme začali navštevovať podobné stretnutia v Maďarsku a v okolitých krajinách.

Výstava a súťaž, ktoré každoročne organizuje Mosonmagyaróvársky Modelársky Klub, sa v priebehu posledných 20 rokov vypracovali na jednu zo špičkových modelárskych akcií v Európe. Akciu, spočiatku prebiehajúcu v priestoroch miestnej knižnice, navštevovalo čoraz viac návštevníkov, preto sa premiestnila do priestorov miestneho kultúrneho domu a neskôr od roku 2004 do budov Poľnohospodárskej Univerzity; od roku 2017 je usporiadaná v športovej hale UMF Aréna. Do súťaže môžu súťažiaci prihlásiť svoje modely a zmerať si sily v rôznych kategóriách: modely bojovej techniky, lietadiel, figúriek, civilných vozidiel a diorám.

V organizácii súťaže pomáha aj niekoľko maďarských klubov a združení a funkciu rozhodcov vykonávajú medzinárodne uznávaní odborníci. Akcia nie je určená výhradne len plastikovým modelárom; zároveň je snahou klubu, aby si všetky vekové kategórie návštevníkov našli svoj program, ktorý by ich zaujal. Pri tom všetkom je návšteva akcie bezplatná.

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, účastníkom a návštevníkom, zároveň aj všetkým tým, ktorí sa podieľajú na tom, aby sme našu akciu mohli každoročne usporiadať. Našou snahou je, aby modelári, ktorí k nám zavítajú a ich rodinný príslušníci, priatelia strávili v našom meste príjemný víkend v priateľskej atmosfére.

 Všetkých srdečne očakáva Mosonmagyaróvársky klub a združenie plastikových modelárov