Regulamin giełdy

 • Na terenie giełdy pytania nalezy zgłaszac do nadzorcy
 • Organitorzy zapewniaja stoły i krzesła
 • W razie potrzeby innych usług (woda, prad, itp.) nalezy zgłosic potrzebe przynajmniej dwa tygodnie przed impreza na podany adres E-mail
  • Handlowiec zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania Wegierskich Przepisów Handlowych (wydawanie rachunków itp)
 • Za pochodzenie sprzedawanych modeli organitorzy nie ponasza odpowiedzialnosci.
 • Surowo wzbroniony handel podrabianymi i fałszowanymi produktami. Organizatorzy maja prawa skonfiskowac takie produkty.
 • Organitorzy wyznaczaja miejsce handlu
 • Organitorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za poniesione straty
 • Zakaz sprzedazy odznak typu swastyka
 • Zakaz sprzedazy fałszywych i podrabianych produktów!
 • Zakaz wniesienia broni ostrej i palnej, zagrazajacej zdrowiu cielesnemu
 • Za nie przestrzeganie regulaminu i przepisów grozi natychmniastowe wymówienie i konsekwencie prawne
 • Handlowanie podróbkami lub kopiowanymi produktami jest przestępstwem i grozi natychmiastowym usunieciem z terenu giełdy.

Dobrego handlu i rozrywki!