Regulamin giełdy

 • Na terenie giełdy pytania nalezy zgłaszac do nadzorcy
 • Organitorzy zapewniaja stoły i krzesła
 • W razie potrzeby innych usług (woda, prad, itp.) nalezy zgłosic potrzebe przynajmniej dwa tygodnie przed impreza na podany adres E-mail
  • Handlowiec zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania Wegierskich Przepisów Handlowych (wydawanie rachunków itp)
 • Za pochodzenie sprzedawanych modeli organitorzy nie ponasza odpowiedzialnosci.
 • Surowo wzbroniony handel podrabianymi i fałszowanymi produktami. Organizatorzy maja prawa skonfiskowac takie produkty.
 • Organitorzy wyznaczaja miejsce handlu
 • Organitorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za poniesione straty
 • Zakaz sprzedazy odznak typu swastyka
 • Zakaz sprzedazy fałszywych i podrabianych produktów!
 • Zakaz wniesienia broni ostrej i palnej, zagrazajacej zdrowiu cielesnemu
 • Za nie przestrzeganie regulaminu i przepisów grozi natychmniastowe wymówienie i konsekwencie prawne
 • Handlowanie podróbkami lub kopiowanymi produktami jest przestępstwem i grozi natychmiastowym usunieciem z terenu giełdy.

Dobrego handlu i rozrywki!


Warunki uczestnictwa

Szanowni Handlowcy, Sprzedawcy!

Na podstawie załączonej umowy wynajmu i mapy punktów sprzedyży, Stowarzyszenie Modelarskie w Mosonmagyaróvár z każdym uczestnikiem zawiera umowę na czas wystawy w dniach 27-28 kwietnia 2019  roku.

Sprzedawcom od wielu lat przyjeżdżającym do nas zapewniamy stałe miejsca.

Ceny stołów na poprzedzajacy dzien konkursu (2019. kwiecien 26.-27.-28), (stół około. 1,80 metra):

UFM ARÉNA (parter, I. pietro): 70,- EUR (lub 22.000,-HUF) + 27 % VAT
Gimnazium – parter:  60,- EUR  (lub 19.000,- HUF) + 27 % VAT
Gimnazium – I. pietro: 55,- EUR  (lub 17.500,- HUF) + 27 % VAT
Gimnazium – II. pietro: 45,- EUR  (lub 14.500,- HUF) + 27 % VAT

REZERWACJA STOISKA – ZALICZKA – Sposób i termin płatności:

38,10 EUR (30,- EUR + 27% VAT); równomiernie za każde stoisko (przelew bankowy).

Termin płatności: 15.03.2019

Pozostała część kwoty (brutto) do zapłaty:

 • przelew bankowy, najpóżniej do dnia 15.04.2019
 • Na miejscu, podczas zajmowania wyznaczonego stoiska, w gotówce, w EUR lub HUF

Zwrot zapłaconej zaliczki (38,10 EUR) jest możliwy tylko w przypadku rezygnacji w formie pisemnej (E-mail: j.zsembera@gmail.com), najpóźniej do dnia 31.03.2019

UWAGA! W przypadku ewentualnej nieobecności na giełdzie bez poinformowania pisemnego najpóźniej do dnia 25.04.2019 na adres E-mail: j.zsembera@gmail.com, chcąc uczystniczyć w przyszłym roku, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty minioną giełdę (na której nie był obecny) oraz normalną oplatę za przyszłoroczną gieldę. Obie kwoty muszą być zapłacone z góry.

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Numer konta: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX

Pytania mozna zadawac w jezyku wegierskim, angielsim i włoskim do Zsembera József:

Tel.: 0036-30/940-0810
E-mail: j.zsembera@gmail.com