Klubové výstavy

Přes to, že MosonShow je především o soutěžení v různých soutěžních kategoriích, v závislosti od volných výstavních kapacit je možnost vystavit svoje práce a účastnit se akce jako vystavovatelé. Prosíme kluby, spolky či soukromé osoby, které mají zájem o vystavení svých prací mimo soutěž, aby svůj úmysl oznámili (v maďarské, anglickém, nebo nemeckém jazyce) na níže uvedený kontakt:

csako71@gmail.com (Zákányi Péter)

Místa budou přidělovaná podle poradí přijatých žádostí! ! !

Místa budou přidělovány dle pořadí přijatých žádostí !!!

UPOZORNĚNÍ!

Užívání výstavního stolu (stolů) – dle otevíracích dob akce:

Zařizování:

  • 19. dubna 2024 (pátek), mezi 16.00 a 18.00 hod.
  • 20. dubna 2024 (sobota), mezi 08.00 a 12.00 hod.

Balení:

  • 21. dubna 2024 (neděle), mezi 13.30 a 14.30 hod.

Na bezplatně přidělených výstavních stolech je vykonávání činností spojených s prodejem zakázán!

Případné zrušení objednaných a potvrzených výstavních stolů prosíme provést písemně na výše uvedený e-mail nejpozději do 16.04.2024!!!

Do prostor UFM Arény, části sportovní haly, kde se koná soutěž a výstava je přísný zákaz vnášení jídla, pití a živých zvířat (např. psů)!!!


Registrace

Elektronická registrace:

Elektronická registrace bude možná od 1. dubna 2024 do 24.00 hod. 16. dubna 2024   na následující webstránce:

Prosíme, abyste osobní registrační číslo, obdržené při elektronické registraci, měli s sebou. Registrační poplatek, vystavení a výdej identifikačního lístku pro model bude prováděn na základě tohoto čísla! 

Concours, conseils d’inscription, demandes: ici!

 

Na místě:

  • 19 dubna 2024 (pátek) 16.00 – 18.00
  • 20 dubna 2024. (sobota) 08.00 – 12.00

Účastníci (soutěžící v mistrovských kategoriích), kteří na mosonmagyaróvárské soutěži v letech 2015 – 2019, 2022-2023 v příslušné kategorii zaměření (letadla, technika, figurky atd.):

  • v hobby kategoriích dosáhli zlaté ocenění
  • v mistrovské kategorii dosáhly některé z medailových ocenění
  • nebo jsou ve své vlasti považováni za modeláře mistrovské úrovně,

mohou modely přihlásit pouze do mistrovských, otevrená kategorií.

Registrační poplatek:

V případě elektronické registrace 8,- EUR (nebo tomu odpovídající suma v HUF) na osobu.

Při registraci na místě 12,- EUR (nebo tomu odpovídající suma v HUF) na osobu.

Děti, dospívajíci a mládež mají registraci bezplatnou.

Vrácení modelů:

21. dubna 2024 mezi 13.30 – 14.30 hod. Prosíme všechny, aby si své modely balili až v tomto určeném čase!

Vyhlášení výsledků:

21. dubna 2024 (neděle) od 15.00 hod.


Historie akce

Historie akce Mosonmagyaróvárského klubu a sdružení plastikových modelářů

Naše společenství může děkovat malému modelářskému obchůdku, že se v 1980-tých letech vytvořil náš klub. Časté návštěvy a společný zájem spojil malou skupinku, která se v té době rozhodla, že své výtvory předvede i ostatním obyvatelům města. Zorganizovali jsme výstavu, předvedli jsme se na různých akcích v okolí, později jsme začali navštěvovat podobné setkání v Maďarsku a v okolních zemích.

Výstava a soutěž, které každoročně organizuje Mosonmagyaróvárský Modelářský Klub, se v průběhu posledních 25 let vypracovali na jednu ze špičkových modelářských akcí v Evropě. Akci, zpočátku probíhající v prostorách místní knihovny, navštěvovalo stále více návštěvníků, proto se přemístila do prostor místního kulturního domu a později do budov Zemědělské Univerzity. Do soutěže mohou soutěžící přihlásit své modely a změřit si síly v různých kategoriích: modely vojenské techniky, letadel, figurek, civilních vozidel a diorámy.

Popularitu si akce získala pomocí výjimečných přátelských vztahů. Již několik měsíců před konáním akce začíná shánění ubytování, protože v době akce jsou všechny hotely, ubytovny, internáty a jiná ubytovací zařízení okolí zaplněné.

V organizaci soutěže pomáhá i několik maďarských klubů a sdružení a funkci rozhodčích vykonávají mezinárodně uznávaní odborníci. Akce není určena výhradně jen plastikovým modelářům; zároveň je snahou klubu, aby si všechny věkové kategorie návštěvníků našli svůj program, který by je zaujal. Při tom všem je návštěva akce bezplatná.

I touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, účastníkům a návštěvníkům, zároveň i všem těm, kteří se podílejí na tom, abychom naši akci mohli každoročně uspořádat. Naší snahou je, aby modeláři, kteří k nám zavítají a jejich rodinní příslušníci, přátelé strávili v našem městě příjemný víkend v přátelské atmosféře.

Všechny srdečně očekává Mosonmagyaróvárský klub a sdružení plastikových modelářů.