PRAVIDLA BURZY

 • v prostorách burzy se se svými dotazy a připomínkami je třeba obracet se na správce burzy
 • pořadatelé zajišťují stoly a židle
 • pokud má prodejce další požadavky (elektrická přípojka, voda apod.), prosíme předem tuto skutečnost oznámit pořadatelům, min. 2 týdny před akcí, mailem kontaktní osobě
 • z požárně-bezpečnostních důvodů pořadatelé nezajišťují prostěradla na prodejní stoly
 • prodejce se zavazuje dodržovat maďarský obchodní zákoník (např. vydávání pokladničních bloků)
 • za původ modelů prodávaných na burze pořadatelé neberou žádnou odpovědnost
 • pořadatelé si vyhrazují právo na přidělení prodejních míst
 • pořadatelé neodpovídají za ztracené, odcizené předměty, cennosti
 • v prostorách akce je zakázán prodej symbolů hnutí nebo organizací potlačující lidskou svobodu! (např. hákový kříž)
 • v prostorách akce a v přilehlých prostorách je přísný zákaz prodeje kopií / napodobenin zboží chráněného autorským zákonem. 
 • Prodejci kopií a napodobenin mohou být pořadateli okamžitě vykázáni z akce a takové jednání bude oznámeno příslušným orgánům!!!
 • do prostor burzy je zakázáno vnést a prodávat jakoukoliv střelnou, výbušnou, bodnou či sečnou zbraň nebo jakýkoli předmět, kterým je možné přímo ohrozit zdraví a život
 • jakékoli porušení předpisů je postihováno okamžitým zrušením prodeje a dalšími právními sankcemi

Přejeme dobrou tržbu a příjemnou zábavu!