Všeobecné informácie

Otváracie doby akcie:

24. apríla 2021 (Sobota)

  • 08.00 – 12.00 Registrácia, preberanie modelov.
  • 08.00 – 19.00 Výstava, prehliadka súťažných prác
  • 12.30 – 13.00 Poučenie rozhodcov.
  • 19.00 – Uzavretie priestorov

25. apríla 2021 (Nedeľa)

  • 07.00 – možnosť fotografovania
  • 08.00 – 13.00 Výstava, prehliadka súťažných prác
  • 13.30 – 14.30 Vrátenie súťažných modelov

Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až v nedeľu (25. apríla 2021) v čase 13.30 – 14.30 hod., skôr Vám modely nemôžeme vrátiť!

  • 15.00 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov.
  • 17.00 – Ukončenie akcie

V mene organizátorov akcie ďakujeme všetkým za účasť na našej akcii, prajeme Vám veľa zdravia a modelárskych úspechov – Mosonmagyaróvársky klub a združenie plastikových modelárov.