Odkazy

Mosonshow 2019  links

www.eastmodels.sk/clanky/1048/podujatia/moson-model-show-2019-gallery-of-figurines.html

www.eastmodels.sk/clanky/1047/podujatia/moson-model-show-2019-gallery-of-dioramas.html

www.eastmodels.sk/clanky/1046/podujatia/moson-model-show-2019-afv-gallery,-more-than-480-photos.html

www.eastmodels.sk/clanky/1044/podujatia/moson-model-show-2019-aircraft-gallery.html

http://www.mkzobor.sk/index.php/en/en-fotogalerie/vystavy-a-sutaze-foto-en/297-mosonshow-2019

http://scalemodels.ru/tag/moson+model+show

https://www.youtube.com/channel/UCAHzjArfwXhrXz0NHAfYWWA/videos

Mosonshow 2019 – A Preview

Mosonshow 2018 links

www.tapatalk.com
www.modelforum.cz
www.eastmodels.sk

 Mosonshow 2017 links
https://www.eastmodels.sk/
http://scalemodels.ru/
http://www.mkzobor.sk/
http://imodeler.com/
http://www.rlm.at/
http://www.pmc-riesa.de/
Mosonshow 2014 links
pmc-riesa.de – 2014
imodeler.com
Detailscaleview
cartula.ro
lukin92.rajce.idnes.cz
maketarstvo.net
Facebook.com
rlm.at
pumamakett.hu
pwm.org.pl
armorama.com

Older competetion’s links
pmc-riesa.de – 2013 dolin.estranky.cz Mosonshow 2012
dolin.estranky.cz Mosonshow 2011
dolin.estranky.cz Mosonshow 2010
Mosonshow – Facebook
Moson Show 2013 Military Vehicles – Modelhobby.eu
Moson Show 2013 Airplanes – Modelhobby.eu
MOSON MODEL SHOW 2013 – Modelshow / Modelcontest in Hungary – RLM.at
Mosonshow 2012 – Cartula.ro
Mosonmagyarovar Model Show 2013 Report and photos – AMB Brescia
Mosonshow 2013. Mosonmagyaróvár-Hungary – Britmodeller.com


Pravidlá

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uhradí štartovný poplatok a tým súhlasí so súťažnými pravidlami.

Prosíme všetkých účastníkov, aby sa na stôl umiestnených modelov nedotýkali ani v tom prípade, ak ide o ich vlastný model. V takýchto prípadoch je potrebné požiadať o pomoc usporiadateľov.

Vrátenie modelov je možné len vo vopred oznámenom čase. Predčasne zbalené modely budú vyňaté z oceňovania.

V súťaži nebudú hodnotené práce, ktoré DOKAZATEĽNE pochádzajú z výroby porušujúcej autorské práva, nepôvodné kópie (napr. v kategórii figúriek)

Práce porušujúce dobrý vkus a mravy budú usporiadateľmi vyradené z výstavy a proti tomuto nie je možne sa odvolať!

Súťaž sa, na základe veku dosiahnutého 31.12.2019, vyhlasuje vo vekových kategóriách:

 • Deti 0-12 (od 2007)
 • Dospievajúci 13-15 (2004 – 2006)
 • Juniori 16-18 (2001-2003)
 • Dospelí standard (hobby/standard)
 • Dospelí otvorené (majstrovské)

Majstrovské kategórie sú otvorené každému, kto si chce svoje sily zmerať vo vyššej úrovni.

Účastníci (súťažiaci v majstrovských kategóriách), ktorí na mosonmagyaróvárskej súťaži v rokoch 2015- 2019 v príslušnej kategórii zamerania (lietadlá, technika, figúrky atď)

 • v hobby kategóriách dosiahli zlaté ocenenie
 • v majstrovskej kategórii dosiahli niektoré z medailových ocenení
 • alebo sú vo svojej vlasti považovaní za modelárov majstrovskej úrovne,

môžu modely prihlásiť len do majstrovských, otvorená kategórií.

(V prípade zlatého ocenenia v lietadlách však možno štartovať napr. v štandard <hobby> kategóriách vojenskej techniky!)

V prípadných otvorených (spojených) kategóriách môže štartovať každý bez obmedzenia.

Kategórie lietadiel

 • modely patriace do kategórie: dospelí – rozkrytované (nie „ready-to-fly“) lietadlá prosíme modely prihlasovať do Majstrovskej kategórie – rozkrytované lietadlá (M -11 príp. M – 15)
 • do kategórie civilné lietadlá (M – 17) je možné prihlasovať len lietadlá určené na prepravu osôb a nákladu lietajúce u dopravných spoločností, prípadne malé civilné lietadlá určené na prepravu min. 6 osôb.

AIRPLANE – Level of difficultly within Category.

Doporučenie od usporiadateľov: vystavované práce(modely) podľa možnosti umiestňovať na pevné, alebo  nešmykľavé podložky.

V prípade poškodenia vystavovaných prác(modelov) z dôvodu nedostatočného upnutia, usporiadateľ a zbor rozhodcov neberie zodpovednosť.

Hodnotenie prebieha:

 • v detských, dospievajúcich a juniorských kategóriách pohľadom,
 • v zvláštnych kategóriách pohľadom alebo zjednodušeným bodovaním,
 • v hobby kategóriách zjednodušeným bodovaním alebo pohľadom,
 • v otvorených kategóriách zjednodušeným bodovaním alebo pohľadom,
 • v majstrovských kategóriách bodovaním alebo pohľadom.

MosonShow – Jurying process, principles

Rozhodcovia nemajú možnosti, aby modely zaradené do nesprávnej kategórie premiestnili do príslušných správnych kategórií; takéto modely nebudú hodnotené! Do ukončenia prihlasovania modelov(sobota 12,00 hod) je možná na žiadosť súťažiaceho urobiť oprava a správne zatriedenie do kategórie.


Správy, aktuality

Inovácia v kategóriách

Vážení súťažiaci!

Ako ste už určite postrehli, v súťažných kategóriách došlo k istým zmenám.

Pred niekoľkými rokmi došlo k rozdeleniu kategórií na Majstrovské,Open a Hobby/Standard, aby aj súťažiaci s menšími skúsenosťami mohli dosiahnuť úspechy.

Skúsenosti z posledných rokov zároveň ukazujú, že postupne stúpa kvalita súťažných prác a veľká časť sústavne sa vracajúcich súťažiacich registruje svoje modely do Majstrovských kategórií. Z tohto dôvodu sme urobili ďalší krok k tomu, aby si čo najviac účastníkov vedelo nájsť svojim prácam primeranú kategóriu.

Na základe štatistík posledných rokov sme vytvorili väčšie množstvo kategórií Majstrovskej úrovne, ktoré budú samozrejme naďalej prístupné pre všetkých.

Popri tejto inovácii by sme samozrejme radi ponechali aj pôvodné Hobby kategórie, určené pre tých účastníkov, ktorí:

 • v Mosonmagyaróvári v Hobby kategóriách nedosiahli zlaté ocenenie
 • v Majstrovských kategóriách nedosiahli medailové ocenenie
 • nie sú vo svojej vlasti považovaní za modelárov majstrovskej úrovne

MAJSTER MOSONSHOW

Okrem doteraz obvyklých ocenení, zavádzame od roku 2014 aj titul „Majster MosonShow“, ktorý obdržia tí, ktorí pri hodnotení Majstrovských kategórií dosiahnu hodnotenie viac ako 95%. Tento titul môže v danej odbornosti (lietadlá, vojenská technika, lode a pod.) každý súťažiaci obdržať len raz!