Klubové výstavy

Aj keď MosonShow je predovšetkým o súťažení v rôznych súťažných kategóriách, v závislosti od voľných vystavovacích kapacít je možnosť vystaviť svoje práce a zúčastniť sa akcie aj ako vystavovatelia. Prosíme kluby, spolky či súkromné osoby, ktoré majú záujem o vystavenie svojich prác mimo súťaž, aby tento svoj úmysel oznámili (v maďarskom, anglickom alebo nemeckom jazyku) na nižšie uvedený kontakt:

csako71@gmail.com (Péter Zákányi)

Miesta budú pridelené podľa poradia prijatých žiadostí!!!

UPOZORNENIE!

Užívanie výstavného stola (stolov) – podľa otváracích dôb akcie:

Zariaďovanie:

 • 21 apríla 2023 (piatok), medzi 16.00 a 18.00 hod.
 • 22 apríla 2023 (sobota), medzi 08.00 a 12.00 hod.

Balenie:

 • 23. apríla 2023 (nedeľa), medzi 13.30 a 14.30 hod.

Na bezplatne pridelených výstavných stoloch je vykonávanie činnosti spojených s predajom zakázaný!

Prípadné zrušenie objednaných a potvrdených výstavných stolov prosíme vykonať písomne na vyššie uvedený e-mail nejneskôr do 18.04.2023 !!!

Do priestorov UFM Arény, časti športovej haly, kde sa koná súťaž a výstava je prísny zákaz vnášania jedla, pitia a živých zvierat (napr. psov)!!!


Pravidlá

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uhradí štartovný poplatok a tým súhlasí so súťažnými pravidlami.

Prosíme všetkých účastníkov, aby sa na stôl umiestnených modelov nedotýkali ani v tom prípade, ak ide o ich vlastný model. V takýchto prípadoch je potrebné požiadať o pomoc usporiadateľov.

Vrátenie modelov je možné len vo vopred oznámenom čase. Predčasne zbalené modely budú vyňaté z oceňovania.

V súťaži nebudú hodnotené práce, ktoré DOKAZATEĽNE pochádzajú z výroby porušujúcej autorské práva, nepôvodné kópie (napr. v kategórii figúriek)

Práce porušujúce dobrý vkus a mravy budú usporiadateľmi vyradené z výstavy a proti tomuto nie je možne sa odvolať!

Súťaž sa, na základe veku dosiahnutého 31.12.2022, vyhlasuje vo vekových kategóriách:

 • Deti 0-12 (od 2010)
 • Dospievajúci 13-15 (2007 – 2009)
 • Juniori 16-18 (2004-2006)
 • Dospelí standard (hobby/standard)
 • Dospelí otvorené (majstrovské)

Majstrovské kategórie sú otvorené každému, kto si chce svoje sily zmerať vo vyššej úrovni.

Účastníci (súťažiaci v majstrovských kategóriách), ktorí na mosonmagyaróvárskej súťaži v rokoch 2015- 2019 v príslušnej kategórii zamerania (lietadlá, technika, figúrky atď)

 • v hobby kategóriách dosiahli zlaté ocenenie
 • v majstrovskej kategórii dosiahli niektoré z medailových ocenení
 • alebo sú vo svojej vlasti považovaní za modelárov majstrovskej úrovne,

môžu modely prihlásiť len do majstrovských, otvorená kategórií.

(V prípade zlatého ocenenia v lietadlách však možno štartovať napr. v štandard <hobby> kategóriách vojenskej techniky!)

V prípadných otvorených (spojených) kategóriách môže štartovať každý bez obmedzenia.

Kategórie lietadiel

 • modely patriace do kategórie: dospelí – rozkrytované (nie „ready-to-fly“) lietadlá prosíme modely prihlasovať do Majstrovskej kategórie – rozkrytované lietadlá (M -11 príp. M – 15)
 • do kategórie civilné lietadlá (M – 17) je možné prihlasovať len lietadlá určené na prepravu osôb a nákladu lietajúce u dopravných spoločností, prípadne malé civilné lietadlá určené na prepravu min. 6 osôb.

AIRPLANE – Level of difficultly within Category.

Doporučenie od usporiadateľov: vystavované práce(modely) podľa možnosti umiestňovať na pevné, alebo  nešmykľavé podložky.

V prípade poškodenia vystavovaných prác(modelov) z dôvodu nedostatočného upnutia, usporiadateľ a zbor rozhodcov neberie zodpovednosť.

Hodnotenie prebieha:

 • v detských, dospievajúcich a juniorských kategóriách pohľadom,
 • v zvláštnych kategóriách pohľadom alebo zjednodušeným bodovaním,
 • v hobby kategóriách zjednodušeným bodovaním alebo pohľadom,
 • v otvorených kategóriách zjednodušeným bodovaním alebo pohľadom,
 • v majstrovských kategóriách bodovaním alebo pohľadom.

MosonShow – Priebeh-a-principy-hodnotenia

Scoring sheet:

Rozhodcovia nemajú možnosti, aby modely zaradené do nesprávnej kategórie premiestnili do príslušných správnych kategórií; takéto modely nebudú hodnotené! Do ukončenia prihlasovania modelov(sobota 12,00 hod) je možná na žiadosť súťažiaceho urobiť oprava a správne zatriedenie do kategórie.


Registrácia

Elektronická registrácia:

Elektronická registrácia bude možná od  1. aprila 2023 do 24.00 hod. 18. aprila 2023   na nasledujúcej webstránke:

Prosíme, aby ste osobné registračné číslo, obdržané pri elektronickej registrácii, mali so sebou. Registračný poplatok, vystavenie a výdaj identifikačného lístku pre model bude vykonávaný na základe tohoto čísla!

Súťaž – informácie a žiadosti spojené s registráciou: TU!

Na mieste:

 • 21 apríla 2023 (piatok) 16.00 – 18.00
 • 22 apríla 2023. (sobota) 08.00 – 12.00

Registračný poplatok:

V prípade elektronickej registrácie 5,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Pri registrácii na mieste 10,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Deti, dospievajúci a mládež majú registráciu bezplatnú.

Vrátenie modelov:

23. apríla 2023 medzi 13.30 – 14.30 hod. Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až v tomto určenom čase!

Vyhlásenie výsledkov:

23. apríla 2023 (nedeľa) od 15.00 hod.