Klubové výstavy

Aj keď MosonShow je predovšetkým o súťažení v rôznych súťažných kategóriách, v závislosti od voľných vystavovacích kapacít je možnosť vystaviť svoje práce a zúčastniť sa akcie aj ako vystavovatelia. Prosíme kluby, spolky či súkromné osoby, ktoré majú záujem o vystavenie svojich prác mimo súťaž, aby tento svoj úmysel oznámili (v maďarskom, anglickom alebo nemeckom jazyku) na nižšie uvedený kontakt:

csako71@gmail.com (Péter Zákányi)

Miesta budú pridelené podľa poradia prijatých žiadostí!!!

UPOZORNENIE!

Užívanie výstavného stola (stolov) – podľa otváracích dôb akcie:

Zariaďovanie:

  • 19 apríla 204 (piatok), medzi 16.00 a 18.00 hod.
  • 20 apríla 204 (sobota), medzi 08.00 a 12.00 hod.

Balenie:

  • 21. apríla 204 (nedeľa), medzi 13.30 a 14.30 hod.

Na bezplatne pridelených výstavných stoloch je vykonávanie činnosti spojených s predajom zakázaný!

Prípadné zrušenie objednaných a potvrdených výstavných stolov prosíme vykonať písomne na vyššie uvedený e-mail nejneskôr do 16.04.204 !!!

Do priestorov UFM Arény, časti športovej haly, kde sa koná súťaž a výstava je prísny zákaz vnášania jedla, pitia a živých zvierat (napr. psov)!!!


Registrácia

Elektronická registrácia:

Elektronická registrácia bude možná od  1. aprila 2024 do 24.00 hod. 14. aprila 2024   na nasledujúcej webstránke:

 

Prosíme, aby ste osobné registračné číslo, obdržané pri elektronickej registrácii, mali so sebou. Registračný poplatok, vystavenie a výdaj identifikačného lístku pre model bude vykonávaný na základe tohoto čísla!

Súťaž – informácie a žiadosti spojené s registráciou: TU!

Na mieste:

  • 19 apríla 2024 (piatok) 16.00 – 18.00
  • 20 apríla 2024. (sobota) 08.00 – 12.00

Účastníci (súťažiaci v majstrovských kategóriách), ktorí na mosonmagyaróvárskej súťaži v rokoch 2015- 2019, 2022-2023 v príslušnej kategórii zamerania (lietadlá, technika, figúrky atď)

  • v hobby kategóriách dosiahli zlaté ocenenie
  • v majstrovskej kategórii dosiahli niektoré z medailových ocenení
  • alebo sú vo svojej vlasti považovaní za modelárov majstrovskej úrovne,

môžu modely prihlásiť len do majstrovských, otvorená kategórií.

Registračný poplatok:

V prípade elektronickej registrácie 8,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Pri registrácii na mieste 12,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Deti, dospievajúci a mládež majú registráciu bezplatnú.

Vrátenie modelov:

21. apríla 2024 medzi 13.30 – 14.30 hod. Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až v tomto určenom čase!

Vyhlásenie výsledkov:

21. apríla 2024 (nedeľa) od 15.00 hod.