Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja

Poštovni takmičari !

U cilju bržeg i jednostavnijeg prijavljivanja maketa i posstavljanja istih na izložbeni prostor na MOSON MODELL SHOW-u molimo Vas da postupite po sledećem:

 1. Ispakujte makete iz kutija i postavite makete na odgovarajuće mesto na takmičarskim stolovima.

 

 1. Uplatite taksu za prijavu

 

 1. Prijava

On-line prijave :

 • Taksa za prijavu nakon uplate pripremiti potvrdu o on-line prijavi na kojoj je naveden registracioni broj prijave.
 • Na osnovu potvrde prijave i potvrdi o uplaćenoj taksi dobićete prateću dokumentaciju za makete
 • Prijavom prihvatate uslove takmičenja!

Prijave na licu mesta :

 • Nakon uplate takse potražiti sto za prijave na licu mesta !
 • Nakon predaje potvrde o uplaćenoj taksi izdiktirajte ili sami upišite odgovarajuće podatke u računare postavljene za tu svrhu ( dorade, konverzije molimo izostavite ).
 • Nolimo Vas da sačekate da dobijete odgovarajuću odštampanu dokumentaciju
 • Proveriti verodostojnost podataka
 • Prijavom prihvatate uslove takmičenja!
 1. Konačno postavljanje maketa :
 • X-em obeležite na dokumentaciji uz maketu dorade, konverzije.

–      Za makete rađene OOB donji deo papira gde su polja za dorade presavijte zarad uštede prostora

–       Prateću dokumentaciju za figure presavijte na obeleženom mestu

–       Veći deo dokumentacije staviti ispod makete.

–       Potvrdu o prijavi zadržati.

–       Nakon postavljanja makete molimo Vas da maketu više ne dirate, ovo mogu isključivo organizatori da učine zarad izbegavanja oštećenja i eventualnih nesporazuma.

 

 1. Preuzimanje maketa

Preuzimanje maketa je u nedelju popodne u vrenmenskom periodu od 13.30 do 14.30 ! Molimo Vas da poštujete, i mi se  prilagođavamo drugim takmičenjima gde učestvujemo.

 

 1. Dodela nagrada i priznanja

Dodela će početi nakon završetka preuzimanja maketa u nedelju oko 15.00 časova, molimo Vas da zauzmete mesto što bliže prostoru za dodelu nagrada, time i sami ubrzavate proces. Molimo vas da prilikom dodele nagrada zauzmete što je moguće bliže mesto samoj dodeli, ne u prostoru za gledaoce, time ćete nam pomoći da se dodela nagrada brže odvija. Hvala

Hvala Vam na učešću, želimo Vam lep provod !


Fotó galerija – 2023

Za više slika kliknite na bilo koju sliku!

Results of the Mosonshow 2023 competition.

Petlići

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Juniori

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Dodjela nagrada

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Slike života

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Figure

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Plovila

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vojna vozila

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Civilna vozila

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vazduhoplovi

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Sci-fi

Google Photo
Google Photo
Google Photo