Izložbe klubova

Lako je MosonShow pervenstveno takmičenje postoji mogućnost izložbe tj prezentacije klubova i udruženja. Nevezano za takmičarski deo.Prijave klubova, udruženja kao i pojedinaca pošaljite na sledeći e-mail ( prijaviti se na Mađarskom, Engleskom ili Nemačkom jeziku ):

csako71@gmail.com (Zákányi Péter)

Na osnovu predatih zahteva će biti raspoređen prostor koji nam stoji na raspolaganju!!

PAŽNJA!

Korišćenje izložbenih stolova uzeevši u obzir satnicu manifestacije:

Postavljanje izložbenih eksponata:

 • 23. April. 2021. (petak) 16.00 – 18.00 časova
 • 24. April 2021. (subota) 08.00 -12.00 časova

Odnošenje izložbenih eksponata:

 • 25. April 2021. 13.30 -14.30 časova

Izložbeni stolovi se izdaju bez nadoknade stoga je trgovinska delatnost na istima zabranjena!

U slučaju da želite otkazati izložbeni sto koji je već dobijen i potvrđen molom Vas da javite na navedeni e-mail najkasnije do 20.04.2021!!!

U zgradu UFM Aréna na mesta predodređena za takmičenje, izložbu strogo je zabranjeno unositi hranu, piće i životinje (pas, mačka itd )!


Prijava

On-line prijave:

On-line prijave će se vršiti u periodu od 1. Aprila 2021. godine do 20. Aprila 2021. godine do 23.00 časova na

Molimo Vas da registracioni broj dobijen prilikom on-line prijave ponesete sa sobom. Dokumentaciju ćete dobiti na osnovu registracionog broja i potvrde o uplaćenoj taksi za prijavu

Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja: OVDE!

Na licu mesta:

 • 23. April 2021. godine (petak) 16.00 – 18.00
 • 24. April 2021. godine (subota) 08.00 – 12.00

Kotizacija:

E-prijave 5,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Na licu mesta 10,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Kotizaciju plaćaju isključivo punoletni takmičari!

Izdavanje maketa:

13.30 – 14.30, nedelja (25. April 2021)

Proglašenje nagrada:

25. April 2021 (Nedelja) – 10.00 časova


Pravila

Na takmičenje se može prijaviti svako ko uplati kotizaciju i time prihvata pravila takmičenja.

Molimo sve učesnike da ne diraju makete, pa čak ni svoje bez prethodnog odobrenja organizatora.

Skupljanje maketa se obavlja isključivo u naznačenom periodu, makete koje se odnesu ranije neće dobiti nagradu.

Na takmičenju neće biti ocenjeni radovi za koje je dokazivo da povređuju autorska prava-nisu originali već kopije (npr u kategoriji figura)

Maketa koja prevazilazi granice ukusa organizator će isključiti sa takmičenja bez mogućnosti ulaganja žalbe!

Prema godinama napunjenim na dan 31.12.2019. takmičenje će se vršiti po sledećim starosnim kategorijama:

 • Petlići 0-12 (od 2007)
 • Juniori 13-15 (2003 – 2006)
 • Kadeti 16-18 (2000 – 2003)
 • Odrasli standard (hobby/standard)
 • Odrasli master (mester)
 • Odrasli otvorena kategorija

U master, Otvorena kategoriju se mogu prijaviti svi koji žele da im se maketa ocenjuje prema višim kriterijumima

Učesnici (odnosi se isključivo na master), čije su makete na takmičenju u Mošonmađarovaru u periodu 2015 – 2019 u svojim kategorijama osvojile

 • hobby zlatnu medalju
 • master kategorija bilo kakva medalja
 • u svojoj domovini su nosioci master zvanja

prijave možemo uzeti isključivo u master (otvorena) kategorije!

(Primer: ukoliko je učesnik osvojio zlatnu medalju u nekoj od vazduhoplovnih kategorija, u hobi kategorijama i/ili bilo koju nagradu u master kategorijama u borbenim vozilima je i dalje hobi dok je u vazduhoplovima master)

U spojenim kategorijama može da se prijavi i master i hobi, ovim se nadamo da ćemo podstaći takmičarski duh među maketarima.

U tzv. otvorenim kategorijama nisu odvojeni master i hobi već je zajednička kategorija.

Vazduhoplovi

 • sve vazduhoplove koji su prikazani u ne letnom stanju molimo vas da prijavite u kategori-je M – 11 ili M – 15 (važi samo za seniore).
 • u kategoriji civilnih vazduhoplova (M – 17) prijavljivati samo vazduhoplove za prevoz putnika kao i tereta avio kompanija, kao i vazduhoplove koji se koriste za prevoz 6 ili više osoba.
 • makete prijavljene u pogrešnu kategoriju žiri će premestiti u odgovarajuću.

AIRPLANE – Level of difficultly within Category.

Preporučuje se ukoliko ste u mogućnosti da maketu prikažete fiksiranu za podlogu ili da bude na neklizajućoj podlozi.

Za makete koje ni u kom vidu nisu fiksirane na podlogu organizatori kao i sudije ne snose nikakvu odgovornost ukoliko dođe do nekog eventualnog oštećenja.

Ocenjivanje:

 • petlići, juniori i kadeti se ocenjuju principom dogovora, bez bodovanja,
 • specijalne kategorije se ocenjuju principom dogovora ili olakšanim bodovanjem,
 • hobi kategorije se ocenjuju principom dogovora ili olakšanim bodovanjem,
 • otvorene kategorije se ocenjuju principom dogovora ili olakšanim bodovanjem,
 • master kategorije se ocenjuju principom bodovanja, ili olakšanim bodovanjem,

MosonShow – Jurying process, principles

Makete prijavljene u pogrešnu kategoriju sudije nisu u mogućnosti da prenesu na odgovarajuće mesto tako da te makete neće biti ocenjene! Do kraja prijave maketa (subota 12.00 časova) imate mogućnost premeštanja makete u drugu kategoriju ukoliko ste prijavili maketu u pogrešnu kategoriju