Soutěž – Nápověda a rady ohledně zadávání modelů: zde!

Milí registrující se!

 

V rámci urychlení předávání a registrování modelů do soutěže na MOSON MODELL SHOW Vás prosíme postupovat podle níže uvedených pokynů:

 

  1. Vybalte si model a umístěte ho na stole pro soutěžní práce.

 

  1. Zaplaťte registrační poplatek.

 

  1. Registrace

 

Při registraci předem

 

–                        po zaplacení registračního poplatku si připravte potvrzení o registraci, které                                     obsahuje pořadí registrace (registrační číslo).

–                        na základě osobního registračního čísla a potvrzení o zaplacení registrace obdržíte doklady pro své                            modely.

–                        Registrací souhlasíte se soutěžními pravidly!

 

Při registraci na místě

 

–                        po zaplacení registračního poplatku vyhledejte pult pro registraci na místě (Helyszíni nevezés)!

–            po předložení potvrzení o zaplacení registračního poplatku nadiktujete nebo napište příslušné údaje na, k tomuto tyto účelu umístěných počítačích (úpravy provedené na modelech zde ještě neuvádějte).

–                        počkejte, dokud obdržíte vytištěný registrační lístek.

–                        Zkontrolujte správnost vyplněných údajů.

–                        Registrací souhlasíte se soutěžními pravidly!

 

  1. Umístění modelů

 

–     označte (X-em) upravené části modelu na doprovodném ústřižku.

               –             tam kde políčka pro provedené úpravy nejsou nutné, přeložte spodní část ústřižku tak, aby zabíral                              méně místa.

               –             spodní část ústřižku s místem pro úpravy modelu přeložte tak, aby zabíral méně místa.

               –             při lístcích pro figurky přeložte lístek na označeném místě.

               –             větší část lístku položte pod model

               –             kontrolní ústřižek registračního lístku si ponechte u sebe

               –             po konečném umístění modelu se ho už prosím nedotýkejte, toto mohou výhradně jen pořadatelé                            akce z důvodu, aby se vyhnulo nedorozuměním, či poškození

 

  1. Vrácení modelů

 

Vrácení modelů bude probíhat v neděli odpoledne od 13.30 do 14.30! Prosíme tuto skutečnost vzít na vědomí, vždyť i my se přizpůsobujeme programu jiných soutěží.

 

  1. Vyhlašování výsledků

 

Vyhlašování výsledků následuje po vrácení modelů (v neděli, cca. od 15:00.). Prosíme, abyste zaujali místo co nejblíže k prostoru předávání cen (podle možnosti ne v posledních řadách horních tribun), čímž rovněž urychlíte průběh předávání cen.

 

 

Děkujeme za účast, příjemnou zábavu!


Fotogalerie – 2023

Pokud chcete vidět víc obrázků, klikněte na libovolný obrázek.

Results of the Mosonshow 2023 competition.

Dítě

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Junioři

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Předávání cen

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Fotografie ze života

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Figurky

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Lodě

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vojenská technika

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Civilní vozidla

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Letadla

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Sci-fi

Google Photo
Google Photo
Google Photo