Registrace

Elektronická registrace:

Elektronická registrace bude možná od 1. dubna 2023 do 24.00 hod. 18. dubna 2023   na následující webstránce:

Prosíme, abyste osobní registrační číslo, obdržené při elektronické registraci, měli s sebou. Registrační poplatek, vystavení a výdej identifikačního lístku pro model bude prováděn na základě tohoto čísla! 

Concours, conseils d’inscription, demandes: ici!

 

Na místě:

  • 21 dubna 2023 (pátek) 16.00 – 18.00
  • 22 dubna 2023. (sobota) 08.00 – 12.00

Registrační poplatek:

V případě elektronické registrace 5,- EUR (nebo tomu odpovídající suma v HUF) na osobu.

Při registraci na místě 10,- EUR (nebo tomu odpovídající suma v HUF) na osobu.

Děti, dospívajíci a mládež mají registraci bezplatnou.

Vrácení modelů:

23. dubna 2023 mezi 13.30 – 14.30 hod. Prosíme všechny, aby si své modely balili až v tomto určeném čase!

Vyhlášení výsledků:

23. dubna 2023 (neděle) od 15.00 hod.