Registrace

Elektronická registrace:

Elektronická registrace bude možná od 1. dubna 2020 do 24.00 hod. 21. dubna 2020   na následující webstránce:

 

Prosíme, abyste osobní registrační číslo, obdržené při elektronické registraci, měli s sebou. Registrační poplatek, vystavení a výdej identifikačního lístku pro model bude prováděn na základě tohoto čísla! 

Soutěž – informace a žádosti spojené s registrací: ZDE!

Na místě:

  • dubna 2020 (pátek) 16.00 – 18.00
  • dubna 2020. (sobota) 08.00 – 12.00

Registrační poplatek:

V případě elektronické registrace 5,- EUR (nebo tomu odpovídající suma v HUF) na osobu.

Při registraci na místě 10,- EUR (nebo tomu odpovídající suma v HUF) na osobu.

Děti, dospívajíci a mládež mají registraci bezplatnou.

Vrácení modelů:

26. dubna 2020 mezi 13.00 – 14.00 hod. Prosíme všechny, aby si své modely balili až v tomto určeném čase!

Vyhlášení výsledků:

26. dubna 2020 (neděle) od 14.30 hod.