Registrácia

Elektronická registrácia:

Elektronická registrácia bude možná od  1. aprila 2021, do 24.00 hod. 20. aprila 2021   na nasledujúcej webstránke:

 

Prosíme, aby ste osobné registračné číslo, obdržané pri elektronickej registrácii, mali so sebou. Registračný poplatok, vystavenie a výdaj identifikačného lístku pre model bude vykonávaný na základe tohoto čísla!

Súťaž – informácie a žiadosti spojené s registráciou: TU!

Na mieste:

  • 23 apríla 2021 (piatok) 16.00 – 18.00
  • 24 apríla 2021. (sobota) 08.00 – 12.00

Registračný poplatok:

V prípade elektronickej registrácie 5,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Pri registrácii na mieste 10,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Deti, dospievajúci a mládež majú registráciu bezplatnú.

Vrátenie modelov:

25. apríla 2021 medzi 13.30 – 14.30 hod. Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až v tomto určenom čase!

Vyhlásenie výsledkov:

25. apríla 2021 (nedeľa) od 15.00 hod.