Registrácia

Elektronická registrácia:

Elektronická registrácia bude možná od  1. aprila 2020, do 24.00 hod. 21. aprila 2020   na nasledujúcej webstránke:

 

Prosíme, aby ste osobné registračné číslo, obdržané pri elektronickej registrácii, mali so sebou. Registračný poplatok, vystavenie a výdaj identifikačného lístku pre model bude vykonávaný na základe tohoto čísla!

Súťaž – informácie a žiadosti spojené s registráciou: TU!

Na mieste:

  • apríla 2020 (piatok) 16.00 – 18.00
  • apríla 2020. (sobota) 08.00 – 12.00

Registračný poplatok:

V prípade elektronickej registrácie 5,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Pri registrácii na mieste 10,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Deti, dospievajúci a mládež majú registráciu bezplatnú.

Vrátenie modelov:

26. apríla 2020 medzi 13.00 – 14.00 hod. Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až v tomto určenom čase!

Vyhlásenie výsledkov:

26. apríla 2020 (nedeľa) od 14.30 hod.