Registrácia

Elektronická registrácia:

Elektronická registrácia bude možná od  21. marca 2018, do 24.00 hod. 17. apríla 2018  na nasledujúcej webstránke:

Z dôvodu obnovy systému, sa prosím zaregistrujte znovu do registračného systému!

 

Prosíme, aby ste osobné registračné číslo, obdržané pri elektronickej registrácii, mali so sebou. Registračný poplatok, vystavenie a výdaj identifikačného lístku pre model bude vykonávaný na základe tohoto čísla!

Súťaž – informácie a žiadosti spojené s registráciou: TU!

Na mieste:

  • 20. apríla 2018 (piatok) 16.00 – 18.00
  • 21. apríla 2018. (sobota) 08.00 – 12.00

Registračný poplatok:

V prípade elektronickej registrácie 5,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Pri registrácii na mieste 10,- EUR (alebo tomu zodpovedajúca suma v HUF) na osobu.

Deti, dospievajúci a mládež majú registráciu bezplatnú.

Vrátenie modelov:

22 apríla 2018 medzi 13.30 – 14.30 hod.
Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až v tomto určenom čase!

Vyhlásenie výsledkov:

22. apríla 2018 (nedeľa) od 15.00 hod.