Aktuality

Inovace v kategoriích

Vážení soutěžící!

Jak jste již určitě postřehli, v soutěžních kategoriích došlo k jistým změnám.

Před několika lety došlo k rozdělení kategorií na Mistrovské a Hobby/Standard, aby i soutěžící s menšími zkušenostmi mohli dosáhnout úspěchů.

Zkušenosti z posledních let zároveň ukazují, že postupně stoupá kvalita soutěžních prací a velká část soustavně se vracejících soutěžících registruje své modely do Mistrovských kategorií. Z tohoto důvodu jsme udělali další krok k tomu, aby si co nejvíce účastníků vědělo najít svým pracím přiměřenou kategorii.

Na základě statistik posledních let jsme vytvořili větší množství kategorií mistrovské úrovně, které budou samozřejmě nadále přístupné pro všechny.

Vedle této inovace bychom samozřejmě rádi ponechali i původní Hobby kategorie, určené pro ty účastníky, kteří:

  • v Mosonmagyaróváru v Hobby kategoriích nedosáhli zlaté ocenění,
  • v Mistrovských kategoriích nedosáhli medailové ocenění,
  • nejsou ve své vlasti považováni za modeláře mistrovské úrovně.

MISTR MOSONMAGYARÓVÁRU

Kromě doposud obvyklých ocenění, zavádíme od roku 2014 i titul “Mistr Mosonmagyaróváru“, který obdrží ti, kteří při hodnocení Mistrovských kategorií dosáhnou hodnocení více než 95%. Tento titul může v dané odbornosti (letadla, vojenská technika, lodě apod..) Každý soutěžící obdržet jen jednou!