Aktuality

Inovace v kategoriích

Vážení soutěžící!

Jak jste již určitě postřehli, v soutěžních kategoriích došlo k jistým změnám.

Před několika lety došlo k rozdělení kategorií na Mistrovské,Otevrená Hobby/Standard, aby i soutěžící s menšími zkušenostmi mohli dosáhnout úspěchů.

Zkušenosti z posledních let zároveň ukazují, že postupně stoupá kvalita soutěžních prací a velká část soustavně se vracejících soutěžících registruje své modely do Mistrovských kategorií. Z tohoto důvodu jsme udělali další krok k tomu, aby si co nejvíce účastníků vědělo najít svým pracím přiměřenou kategorii.

Na základě statistik posledních let jsme vytvořili větší množství kategorií mistrovské úrovně, které budou samozřejmě nadále přístupné pro všechny.

Vedle této inovace bychom samozřejmě rádi ponechali i původní Hobby kategorie, určené pro ty účastníky, kteří:

  • v Mosonmagyaróváru v Hobby kategoriích nedosáhli zlaté ocenění,
  • v Mistrovských kategoriích nedosáhli medailové ocenění,
  • nejsou ve své vlasti považováni za modeláře mistrovské úrovně.