Správy, aktuality

Inovácia v kategóriách

Vážení súťažiaci!

Ako ste už určite postrehli, v súťažných kategóriách došlo k istým zmenám.

Pred niekoľkými rokmi došlo k rozdeleniu kategórií na Majstrovské,Open a Hobby/Standard, aby aj súťažiaci s menšími skúsenosťami mohli dosiahnuť úspechy.

Skúsenosti z posledných rokov zároveň ukazujú, že postupne stúpa kvalita súťažných prác a veľká časť sústavne sa vracajúcich súťažiacich registruje svoje modely do Majstrovských kategórií. Z tohto dôvodu sme urobili ďalší krok k tomu, aby si čo najviac účastníkov vedelo nájsť svojim prácam primeranú kategóriu.

Na základe štatistík posledných rokov sme vytvorili väčšie množstvo kategórií Majstrovskej úrovne, ktoré budú samozrejme naďalej prístupné pre všetkých.

Popri tejto inovácii by sme samozrejme radi ponechali aj pôvodné Hobby kategórie, určené pre tých účastníkov, ktorí:

  • v Mosonmagyaróvári v Hobby kategóriách nedosiahli zlaté ocenenie
  • v Majstrovských kategóriách nedosiahli medailové ocenenie
  • nie sú vo svojej vlasti považovaní za modelárov majstrovskej úrovne

MAJSTER MOSONSHOW

Okrem doteraz obvyklých ocenení, zavádzame od roku 2014 aj titul „Majster MosonShow“, ktorý obdržia tí, ktorí pri hodnotení Majstrovských kategórií dosiahnu hodnotenie viac ako 95%. Tento titul môže v danej odbornosti (lietadlá, vojenská technika, lode a pod.) každý súťažiaci obdržať len raz!