Pravidlá

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uhradí štartovný poplatok a tým súhlasí so súťažnými pravidlami.

Prosíme všetkých účastníkov, aby sa na stôl umiestnených modelov nedotýkali ani v tom prípade, ak ide o ich vlastný model. V takýchto prípadoch je potrebné požiadať o pomoc usporiadateľov.

Vrátenie modelov je možné len vo vopred oznámenom čase. Predčasne zbalené modely budú vyňaté z oceňovania.

V súťaži nebudú hodnotené práce, ktoré DOKAZATEĽNE pochádzajú z výroby porušujúcej autorské práva, nepôvodné kópie (napr. v kategórii figúriek)

Práce porušujúce dobrý vkus a mravy budú usporiadateľmi vyradené z výstavy a proti tomuto nie je možne sa odvolať!

Súťaž sa, na základe veku dosiahnutého 31.12.2023, vyhlasuje vo vekových kategóriách:

 • Deti 0-12 (od 2011)
 • Dospievajúci 13-15 (2008 – 2010)
 • Juniori 16-18 (2005-2007)
 • Dospelí standard (hobby/standard)
 • Dospelí otvorené (majstrovské)

Majstrovské kategórie sú otvorené každému, kto si chce svoje sily zmerať vo vyššej úrovni.

Účastníci (súťažiaci v majstrovských kategóriách), ktorí na mosonmagyaróvárskej súťaži v rokoch 2015- 2019, 2022-2023 v príslušnej kategórii zamerania (lietadlá, technika, figúrky atď)

 • v hobby kategóriách dosiahli zlaté ocenenie
 • v majstrovskej kategórii dosiahli niektoré z medailových ocenení
 • alebo sú vo svojej vlasti považovaní za modelárov majstrovskej úrovne,

môžu modely prihlásiť len do majstrovských, otvorená kategórií.

(V prípade zlatého ocenenia v lietadlách však možno štartovať napr. v štandard <hobby> kategóriách vojenskej techniky!)

V prípadných otvorených (spojených) kategóriách môže štartovať každý bez obmedzenia.

Kategórie lietadiel

 • modely patriace do kategórie: dospelí – rozkrytované (nie „ready-to-fly“) lietadlá prosíme modely prihlasovať do Majstrovskej kategórie – rozkrytované lietadlá (M -11 príp. M – 15)
 • do kategórie civilné lietadlá (M – 17) je možné prihlasovať len lietadlá určené na prepravu osôb a nákladu lietajúce u dopravných spoločností, prípadne malé civilné lietadlá určené na prepravu min. 6 osôb.

AIRPLANE – Level of difficultly within Category.

Doporučenie od usporiadateľov: vystavované práce(modely) podľa možnosti umiestňovať na pevné, alebo  nešmykľavé podložky.

V prípade poškodenia vystavovaných prác(modelov) z dôvodu nedostatočného upnutia, usporiadateľ a zbor rozhodcov neberie zodpovednosť.

Hodnotenie prebieha:

 • v detských, dospievajúcich a juniorských kategóriách pohľadom,
 • v zvláštnych kategóriách pohľadom alebo zjednodušeným bodovaním,
 • v hobby kategóriách zjednodušeným bodovaním alebo pohľadom,
 • v otvorených kategóriách zjednodušeným bodovaním alebo pohľadom,
 • v majstrovských kategóriách bodovaním alebo pohľadom.

MosonShow – Priebeh-a-principy-hodnotenia

Scoring sheet:

Rozhodcovia nemajú možnosti, aby modely zaradené do nesprávnej kategórie premiestnili do príslušných správnych kategórií; takéto modely nebudú hodnotené! Do ukončenia prihlasovania modelov(sobota 12,00 hod) je možná na žiadosť súťažiaceho urobiť oprava a správne zatriedenie do kategórie.