Nájomná zmluva

Nájomná zmluva, ktorú si môžete stiahnuť vo formáte PDF, v maďarskom, anglickom prípadne (tu).

Po vytlačení, podpísaní a potvrdení pečiatkou ju prosíme v 3 vyhotoveniach priniesť so sebou na akciu alebo vopred ju zaslať na mailovú adresu:mosonshowborze@gmail.com