Nájomná zmluva

Nájomná zmluva, ktorú si môžete stiahnuť vo formáte PDF, v maďarskom, anglickom prípadne (tu).