Vesti, aktuelnosti

Poštovani učesnici!

Kao što ste verovatno i sami primetili kategorije takmičenja su se donekle izmenile.

Nekoliko godina unazad razdvojili smo takmičenje na Master i Hobbi/Standard kategorije da bi i manje iskusni maketari mogli uživati u osvajanju nagrada.

Iskustvo proteklih godina nam pokazuje da kvalitet prijavljenih radova svake godine raste, te da se sve više takmičara okušava u Master kategoriji, stoga smo otišli korak dalje da bi još više maketara moglo da se takmiči u odgovarajućim kategorijama.

Prema statistici proteklih godina ukazala se potreba da se poveća broj kategorija u Master kategorijama.

Pored ovoga, zadržavamo i Hobi kategorije za učesnike koji

  • U hobi kategorijama nisu osvojili zlatnu medalju
  • U master kategiriji nisu osvojili nagradu
  • U svojoj zemlji ne spadaju u Master kategoriju