Pravila

Na takmičenje se može prijaviti svako ko uplati kotizaciju i time prihvata pravila takmičenja.

Molimo sve učesnike da ne diraju makete, pa čak ni svoje bez prethodnog odobrenja organizatora.

Skupljanje maketa se obavlja isključivo u naznačenom periodu, makete koje se odnesu ranije neće dobiti nagradu.

Na takmičenju neće biti ocenjeni radovi za koje je dokazivo da povređuju autorska prava-nisu originali već kopije (npr u kategoriji figura)

Maketa koja prevazilazi granice ukusa organizator će isključiti sa takmičenja bez mogućnosti ulaganja žalbe!

Prema godinama napunjenim na dan 31.12.2023. takmičenje će se vršiti po sledećim starosnim kategorijama:

 • Petlići 0-12 (od 2011)
 • Juniori 13-15 (2008 – 2010)
 • Kadeti 16-18 (2005 – 2007)
 • Odrasli standard (hobby/standard)
 • Odrasli master (mester)
 • Odrasli otvorena kategorija

U master, Otvorena kategoriju se mogu prijaviti svi koji žele da im se maketa ocenjuje prema višim kriterijumima

Učesnici (odnosi se isključivo na master), čije su makete na takmičenju u Mošonmađarovaru u periodu 2015 – 2019, 2022-2023 u svojim kategorijama osvojile

 • hobby zlatnu medalju
 • master kategorija bilo kakva medalja
 • u svojoj domovini su nosioci master zvanja

prijave možemo uzeti isključivo u master (otvorena) kategorije!

(Primer: ukoliko je učesnik osvojio zlatnu medalju u nekoj od vazduhoplovnih kategorija, u hobi kategorijama i/ili bilo koju nagradu u master kategorijama u borbenim vozilima je i dalje hobi dok je u vazduhoplovima master)

U spojenim kategorijama može da se prijavi i master i hobi, ovim se nadamo da ćemo podstaći takmičarski duh među maketarima.

U tzv. otvorenim kategorijama nisu odvojeni master i hobi već je zajednička kategorija.

Vazduhoplovi

 • sve vazduhoplove koji su prikazani u ne letnom stanju molimo vas da prijavite u kategori-je M – 11 ili M – 15 (važi samo za seniore).
 • u kategoriji civilnih vazduhoplova (M – 17) prijavljivati samo vazduhoplove za prevoz putnika kao i tereta avio kompanija, kao i vazduhoplove koji se koriste za prevoz 6 ili više osoba.
 • makete prijavljene u pogrešnu kategoriju žiri će premestiti u odgovarajuću.

AIRPLANE – Level of difficultly within Category.

Preporučuje se ukoliko ste u mogućnosti da maketu prikažete fiksiranu za podlogu ili da bude na neklizajućoj podlozi.

Za makete koje ni u kom vidu nisu fiksirane na podlogu organizatori kao i sudije ne snose nikakvu odgovornost ukoliko dođe do nekog eventualnog oštećenja.

Ocenjivanje:

 • petlići, juniori i kadeti se ocenjuju principom dogovora, bez bodovanja,
 • specijalne kategorije se ocenjuju principom dogovora ili olakšanim bodovanjem,
 • hobi kategorije se ocenjuju principom dogovora ili olakšanim bodovanjem,
 • otvorene kategorije se ocenjuju principom dogovora ili olakšanim bodovanjem,
 • master kategorije se ocenjuju principom bodovanja, ili olakšanim bodovanjem,

MosonShow – Tok ocenjivanja, smernice

Scoring sheet:

sudije nisu u mogućnosti da prenesu na odgovarajuće mesto tako da te makete neće biti ocenjene! Do kraja prijave maketa (subota 12.00 časova) imate mogućnost premeštanja makete u drugu kategoriju ukoliko ste prijavili maketu u pogrešnu kategoriju