Prijava

On-line prijave:

On-line prijave će se vršiti u periodu od 1. Aprila 2024. godine do 14. Aprila 2024. godine do 24.00 časova na:

 

Molimo Vas da registracioni broj dobijen prilikom on-line prijave ponesete sa sobom. Dokumentaciju ćete dobiti na osnovu registracionog broja i potvrde o uplaćenoj taksi za prijavu

Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja: OVDE!

 

Na licu mesta:

  • 19. April 2024. godine (petak) 16.00 – 18.00
  • 20. April 2024. godine (subota) 08.00 – 12.00

Učesnici (odnosi se isključivo na master), čije su makete na takmičenju u Mošonmađarovaru u periodu 2015 – 2019, 2022-2023 u svojim kategorijama osvojile

  • hobby zlatnu medalju
  • master kategorija bilo kakva medalja
  • u svojoj domovini su nosioci master zvanja

prijave možemo uzeti isključivo u master (otvorena) kategorije!

Kotizacija:

E-prijave 8,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Na licu mesta 12,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Kotizaciju plaćaju isključivo punoletni takmičari!

Izdavanje maketa:

13.30 – 14.30, nedelja (21. April 2024)

Proglašenje nagrada:

21. April 2024 (Nedelja) – 15.00 časova