Prijava

On-line prijave:

On-line prijave će se vršiti u periodu od 1. Aprila 2021. godine do 20. Aprila 2021. godine do 23.00 časova na

Molimo Vas da registracioni broj dobijen prilikom on-line prijave ponesete sa sobom. Dokumentaciju ćete dobiti na osnovu registracionog broja i potvrde o uplaćenoj taksi za prijavu

Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja: OVDE!

Na licu mesta:

  • 23. April 2021. godine (petak) 16.00 – 18.00
  • 24. April 2021. godine (subota) 08.00 – 12.00

Kotizacija:

E-prijave 5,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Na licu mesta 10,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Kotizaciju plaćaju isključivo punoletni takmičari!

Izdavanje maketa:

13.30 – 14.30, nedelja (25. April 2021)

Proglašenje nagrada:

25. April 2021 (Nedelja) – 10.00 časova