Prijava

On-line prijave:

On-line prijave će se vršiti u periodu od 25. Marta 2020. godine do 21. Aprila 2020. godine do 24.00 časova na

 

Molimo Vas da registracioni broj dobijen prilikom on-line prijave ponesete sa sobom. Dokumentaciju ćete dobiti na osnovu registracionog broja i potvrde o uplaćenoj taksi za prijavu

Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja: OVDE!

Na licu mesta:

  • 24. April 2020. godine (petak) 16.00 – 18.00
  • 25. April 2020. godine (subota) 08.00 – 12.00

Kotizacija:

E-prijave 5,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Na licu mesta 10,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Kotizaciju plaćaju isključivo punoletni takmičari!

Izdavanje maketa:

13.00 – 14.00, nedelja (28. April 2020)

Proglašenje nagrada:

26. April 2020 (Nedelja) – 14.30 časova