Prijava

On-line prijave:

On-line prijave će se vršiti u periodu od 27. Marta 2019. godine do 23. Aprila 2019. godine do 24.00 časova na

https://morc.solutions/makett/

Molimo Vas da registracioni broj dobijen prilikom on-line prijave ponesete sa sobom. Dokumentaciju ćete dobiti na osnovu registracionog broja i potvrde o uplaćenoj taksi za prijavu

Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja: OVDE!

Na licu mesta:

  • April 2019. godine (petak) 16.00 – 18.00
  • April 2019. godine (subota) 08.00 – 12.00

Kotizacija:

E-prijave 5,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Na licu mesta 10,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Kotizaciju plaćaju isključivo punoletni takmičari!

Izdavanje maketa:

  • 13.30 – 14.30, nedelja (28. April 2019)

Proglašenje nagrada:

  • April 2019 (Nedelja) – 15.00 časova