Prijava

On-line prijave:

On-line prijave će se vršiti u periodu od 1. Aprila 2022. godine do 19. Aprila 2022. godine do 24.00 časova na:

Prethodna registracija

Molimo Vas da registracioni broj dobijen prilikom on-line prijave ponesete sa sobom. Dokumentaciju ćete dobiti na osnovu registracionog broja i potvrde o uplaćenoj taksi za prijavu

Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja: OVDE!

Na licu mesta:

  • 22. April 2022. godine (petak) 16.00 – 18.00
  • 23. April 2022. godine (subota) 08.00 – 12.00

Kotizacija:

E-prijave 5,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Na licu mesta 10,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Kotizaciju plaćaju isključivo punoletni takmičari!

Izdavanje maketa:

13.30 – 14.30, nedelja (24. April 2022)

Proglašenje nagrada:

24. April 2022 (Nedelja) – 15.00 časova