Uslovi učešća

Poštovani trgovci, prodavci!

Priloženi Ugovor o zakupu prodajnog mesta na manifestaciji kao i o mapi berze Maketarski klub Mošonmađarovar će sklopiti dogovor/ugovor za vreme trajanja manifestacije (21. -22. April 2018. godine).

Trgovcima koji već više godina dolaze na našu manifestaciju trudićemo se da obezbedimo već naviknuto mesto. Cena stola (po stolu, cca 1.80 meter) 2018. Április 20.-21.-22.

UFM ARENA (prizemlje, I. sprat) 70,- EUR (ili 21.500,-HUF)+PDV (27%)
Gimnazija – Prizemlje: 60,- EUR  (ili 18.500,- HUF)+PDV (27%)
Gimnazija – I. sprat: 55,- EUR  (ili 17.000,- HUF)+PDV (27%)
Gimnazija – II. sprat: 45,- EUR  (ili 14.000,- HUF)+PDV (27%)  

Molimo sve koje su u moguđnosti da najkasnije do 10-og aprila 2018-te uplati bruto iznos za rezervisane stolove na sledeći račun:

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Bankszámla száma: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX

Za sve dodatne informacije u vezi berze obratiti se Zsembera József (mađarski, engleski i italijanski):

Tel.: 0036-30/940-0810
E-mail: j.zsembera@gmail.com