Uslovi učešća

Poštovani trgovci, prodavci!

Priloženi Ugovor o zakupu prodajnog mesta na manifestaciji kao i o mapi berze Maketarski klub Mošonmađarovar će sklopiti dogovor/ugovor za vreme trajanja manifestacije (27. -28. April 2019. godine).

Trgovcima koji već više godina dolaze na našu manifestaciju trudićemo se da obezbedimo već naviknuto mesto. Cena stola (po stolu, cca 1.80 meter) 26.-27.-28. April 2019 .

UFM ARENA (prizemlje, I. sprat) 70,- EUR (ili 22.000,-HUF)+PDV (27%)
Gimnazija – Prizemlje: 60,- EUR  (ili 19.000,- HUF)+PDV (27%)
Gimnazija – I. sprat: 55,- EUR  (ili 17.500,- HUF)+PDV (27%)
Gimnazija – II. sprat: 45,- EUR  (ili 14.500,- HUF)+PDV (27%)  

NADOKNADA ZA ST – REZERVACIJA- način plaćanja, rezervacija, rokovi:

38,10 EUR (30,- EUR + 27% PDV); pojedinačno po stoču, uplata na račun u banci.

Rok za uplatu 15.03.2019.

Uplata preostalog (bruto) iznosa:

  • Uplata na račun u banci najkasnije 15.04.2019 ili
  • Na licu mesta, nakon preuzimanja stola, isplata u EUR ili HUF.

Kapara za sto (38,10 EUR) biće vraćena jedinu u slučaju javljanja na (E-mail: j.zsembera@gmail.com) najkasnije do 31.03.2019!

PAŽNJA! učesnici na berzi-trgovci koji iz bilo kog razlogane prijave svoje odsustvo na (E-mail: j.zsembera@gmail.com) najkasnije do 25.04.2019 na sledećoj manifestaciji (2020. god) sto može dobiti jedino ukoliko uplati unapred ovu i akteulnu godinu unapred uplatom na račun u banci!

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Bankszámla száma: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX

Za sve dodatne informacije u vezi berze obratiti se Zsembera József (mađarski, engleski i italijanski):

Tel.: 0036-30/940-0810
E-mail: j.zsembera@gmail.com