Uslovi učešća

Poštovani trgovci, prodavci!

Priloženi Ugovor o zakupu prodajnog mesta na manifestaciji kao i o mapi berze Maketarski klub Mošonmađarovar će sklopiti dogovor/ugovor za vreme trajanja manifestacije (24. -25. April 2021. godine).

Rdno vreme berze:

 • 24. April 2021 (subota): 08.00 – 19.00.
 • 25. April 2021 (nedelja): 08.00 – 13.30.

Za trgovce:

 • postavljanje prodajnih štandova
  • 23. April 2021 (petak) UFM Arena od 14.30. Gimnazija od 16.30
  • 24. April 2021 (subota) između 08.00 – 10.00 časova
 • Raspakivanje prodajnih štandova
  • 25.April 2021 (nedelja) isključivo između 13.30 i 15.00 časova

Trgovcima koji već više godina dolaze na našu manifestaciju trudićemo se da obezbedimo već naviknuto mesto. Cena stola (po stolu, cca 1.80 meter) 23.-24.-25. April 2021.

UFM ARENA (prizemlje, I. sprat) 70,- EUR +PDV (27%)
Gimnazija – Prizemlje: 60,- EUR  +PDV (27%)
Gimnazija – I. sprat: 55,- EUR  +PDV (27%)
Gimnazija – II. sprat: 45,- EUR  +PDV (27%)  

NADOKNADA ZA ST – REZERVACIJA- način plaćanja, rezervacija, rokovi:

38,10 EUR (30,- EUR + 27% PDV); pojedinačno po stoču, uplata na račun u banci.

Rok za uplatu 15.03.2019.

Uplata preostalog (bruto) iznosa:

 • Uplata na račun u banci najkasnije 15.04.2021 ili
 • Na licu mesta, nakon preuzimanja stola, isplata u EUR ili HUF.

Kapara za sto (38,10 EUR) biće vraćena jedinu u slučaju javljanja na (E-mail: j.zsembera@gmail.com) najkasnije do 31.03.2021!

PAŽNJA! učesnici na berzi-trgovci koji iz bilo kog razlogane prijave svoje odsustvo na (E-mail: j.zsembera@gmail.com) najkasnije do 20.04.2021 na sledećoj manifestaciji (2021. god) sto može dobiti jedino ukoliko uplati unapred ovu i akteulnu godinu unapred uplatom na račun u banci!

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Bankszámla száma: 58600242-11165189
IBAN: HU57 58600242-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX

Za sve dodatne informacije u vezi berze obratiti se Zsembera József (mađarski, engleski i italijanski):

Tel.: 0036-30/940-0810
E-mail: j.zsembera@gmail.com