Ugovor o zakupu prodajnog mesta

Ugovor o zakupu prodajnog mesta možete skinuti u PDF formtu na mađarskom i engleskom  (ovde).

Molimo Vas da ugovor ponesete sa sobom u štampanom obliku, potpisan i pečatiran u tri primerka ili ga blagovremeno pošaljite na E-mail adresu: mosonshowborze@gmail.com