Umowa wynajmu stoiska

Formularz umowy wynajmu stoiska w w języku ,angielskim w formacie PDF znajduje się tutaj.

Prosimy, aby wydrukowaną umowę z podpisem i pieczątką wynajmującego w trzech egzemplarzach dostarczyć na miejscu lub wcześniej przesłać na adres mailowy:mosonshowborze@gmail.com