História akcie

História akcie Mosonmagyaróvárskeho klubu a združenia plastikových modelárov

Naše spoločenstvo môže ďakovať malému modelárskemu obchodíku, že sa v 1980-tych rokoch vytvoril náš klub. Časté návštevy a spoločný záujem spojil malú skupinku, ktorá sa v tom čase rozhodla, že svoje výtvory predvedie aj ostatným obyvateľom mesta. Zorganizovali sme výstavu, predviedli sme sa na rôznych akciách v okolí, neskôr sme začali navštevovať podobné stretnutia v Maďarsku a v okolitých krajinách.

Výstava a súťaž, ktoré každoročne organizuje Mosonmagyaróvársky Modelársky Klub, sa v priebehu posledných 25 rokov vypracovali na jednu zo špičkových modelárskych akcií v Európe. Akciu, spočiatku prebiehajúcu v priestoroch miestnej knižnice, navštevovalo čoraz viac návštevníkov, preto sa premiestnila do priestorov miestneho kultúrneho domu a neskôr od roku 2004 do budov Poľnohospodárskej Univerzity; od roku 2017 je usporiadaná v športovej hale UMF Aréna. Do súťaže môžu súťažiaci prihlásiť svoje modely a zmerať si sily v rôznych kategóriách: modely bojovej techniky, lietadiel, figúriek, civilných vozidiel a diorám.

V organizácii súťaže pomáha aj niekoľko maďarských klubov a združení a funkciu rozhodcov vykonávajú medzinárodne uznávaní odborníci. Akcia nie je určená výhradne len plastikovým modelárom; zároveň je snahou klubu, aby si všetky vekové kategórie návštevníkov našli svoj program, ktorý by ich zaujal. Pri tom všetkom je návšteva akcie bezplatná.

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, účastníkom a návštevníkom, zároveň aj všetkým tým, ktorí sa podieľajú na tom, aby sme našu akciu mohli každoročne usporiadať. Našou snahou je, aby modelári, ktorí k nám zavítajú a ich rodinný príslušníci, priatelia strávili v našom meste príjemný víkend v priateľskej atmosfére.

 Všetkých srdečne očakáva Mosonmagyaróvársky klub a združenie plastikových modelárov