Podmienky účasti

Vážení obchodníci, predajcovia!

Na základe pripojenej nájomnej zmluvy a nákresu predajných miest uzatvára Mosonmagyaróvárske združenie plastikových modelárov s každým prihláseným predajcom nájomnú zmluvu na celé obdobie trvania akcie – 27.-28. apríla. 2019.

Predajcom, ktorí sa opakovane zúčastňujú našej akcie, sa samozrejme budeme usilovať zabezpečiť ich obvyklé predajné miesta. Ceny predajných stolov (cca. 1,80 m) na čas akcie a predchádzajúci deň (26.-27.-28. apríla 2019) sú určené nasledovne:

UFM ARÉNA (prízemie, I. poschodie): 70,- EUR (alebo 22.000,-HUF)+DPH. (27%)
Gymnázium – Prízemie: 60,- EUR  (alebo 19.000,- HUF)+DPH. (27%)
Gymnázium – I. poschodie: 55,- EUR  (alebo 17.500,- HUF)+DPH. (27%)
Gymnázium – II. poschodie: 45,- EUR  (alebo 14.500,- HUF)+DPH. (27%)

NÁJOMNÉ PRE STÔL – REZERVAČNÝ POPLATOK – Spôsob platby, splatnosť:

38,10 EUR (30,- EUR + 27% DPH); jednotne, za stôl, (bankovým prevodom).

Dátum splatnosti: 15.03.2019

Platba zostatku (brutto) sumy:

  • bankovým prevodom, najneskôr do 15.04.2019 alebo
  • na mieste akcie – pri obsadení určeného stola – v hotovosti, v EUR alebo v HUF

Suma, zaplatená ako rezervačný poplatok (38,10 EUR) môže byť poukázaná späť len v prípade, ak odstúpenie bude písomne (e-mail: j.zsembera@gmail.com) oznámené do 31.03.2019!

UPOZORNENIE! Od predajcu, ktorý si objednal predajný stôl a z akýkoľvek dôvodov sa nemôže zúčastniť na akcii, a túto skutočnosť neoznámi písomne do 25.04.2019 (e-mail: j.zsembera@gmail.com), bude možné prijať objednávku na predajný stôl na nasledujúci ročník akcie, len po uhradení týchto nákladov a nákladov novej objednávky predajného miesta súčasne vopred bankovým prevodom!

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Číslo účtu: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX

Prosíme Vás, aby ste v prípade otázok týkajúcich sa predaja obrátili písomne alebo telefonicky na nižšie uvedený kontakt (Josef Zsembera – v maďarskom, anglickom, italianskom jazyku).

Tel.: +36-30-940-0810
E-mail:  j.zsembera@gmail.com