Podmienky účasti

The seller list of 2024.

Vážení obchodníci, predajcovia!

Na základe pripojenej nájomnej zmluvy a nákresu predajných miest uzatvára Mosonmagyaróvárske združenie plastikových modelárov s každým prihláseným predajcom nájomnú zmluvu na celé obdobie trvania akcie – 20.-21. apríla. 2024.

Burza doba trvania:

 • 20.04.2024 sobota 08.00 – 19.00 hod
 • 21.04.2024 nedeľa 08.00 – 13.30 hod

Pre predajcov:

 • obsadenie predajných priestorov:
  • 19.04.2024 piatok: UFA Aréna – MKC Training Hall od 14.30 hod.
  • 20.04.2024 sobota: od 08.00 – 10.00 hod
 • Rušenie predajných priestorov:
  • 21.04.2024 nedeľa: až od 13.30 – 15.00 hod

Predajcom, ktorí sa opakovane zúčastňujú našej akcie, sa samozrejme budeme usilovať zabezpečiť ich obvyklé predajné miesta. Ceny predajných stolov (cca. 80 x 165 cm) na čas akcie a predchádzajúci deň (19-21. apríla 2024) sú určené nasledovne:

 • UFM ARÉNA (prízemie, I. poschodie), MKC Training Hall: 90,- EUR+DPH. (27%)

REZERVÁCIA STOLA – POPLATOK ZA PRENÁJOM – Spôsob platby, termíny:

Žiadame Vás, aby ste Vašu predbežnú žiadosť o stôl uvedenú na poslednom podujatí písomne potvrdili do 20. decembra 2023 na nasledujúcu e-mailovú adresu!

Prenájom stola (celková suma plus DPH) je potrebný uhradiť bankovým prevodom – v EUR alebo HUF.

Termín platby najneskôr do: 28.02.2024.

Prevedený, zaplatený poplatok za prenájom stola bude vrátený len v prípade písomného zrušenia (E-mail: mosonshowborze@gmail.com) najneskôr do 20.03.2024.

Všetky ďalšie otázky týkajúce sa burzy je možné položiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktov (v maďarskom, anglickom jazyku):E-mail: mosonshowborze@gmail.com

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Číslo účtu: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX