Podmienky účasti

Vážení obchodníci, predajcovia!

Na základe pripojenej nájomnej zmluvy a nákresu predajných miest uzatvára Mosonmagyaróvárske združenie plastikových modelárov s každým prihláseným predajcom nájomnú zmluvu na celé obdobie trvania akcie – 21.-22. apríla. 2018.

Predajcom, ktorí sa opakovane zúčastňujú našej akcie, sa samozrejme budeme usilovať zabezpečiť ich obvyklé predajné miesta. Ceny predajných stolov (cca. 1,80 m) na čas akcie a predchádzajúci deň (20.-21.-22. apríla 2018) sú určené nasledovne:

UFM ARÉNA (prízemie, I. poschodie): 70,- EUR (alebo 21.500,-HUF)+DPH. (27%)
Gymnázium – Prízemie: 60,- EUR  (alebo 18.500,- HUF)+DPH. (27%)
Gymnázium – I. poschodie: 55,- EUR  (alebo 17.000,- HUF)+DPH. (27%)
Gymnázium – II. poschodie: 45,- EUR  (alebo 14.000,- HUF)+DPH. (27%)

Prosíme tých, ktorí majú možnosť, aby potrebnú sumu uhradili najneskôr do 10. Apríla 2018 na nižšie uvedený účet:

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Číslo účtu: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX

Prosíme Vás, aby ste v prípade otázok týkajúcich sa predaja obrátili písomne alebo telefonicky na nižšie uvedený kontakt (Josef Zsembera – v maďarskom, anglickom, talianskom jazyku).

Tel.: +36-30-940-0810
E-mail:  j.zsembera@gmail.com