Podmienky účasti

The seller list of 2023.

Vážení obchodníci, predajcovia!

Na základe pripojenej nájomnej zmluvy a nákresu predajných miest uzatvára Mosonmagyaróvárske združenie plastikových modelárov s každým prihláseným predajcom nájomnú zmluvu na celé obdobie trvania akcie – 22.-23. apríla. 2023.

Burza doba trvania:

 • 22.04.2023 sobota 08.00 – 19.00 hod
 • 23.04.2023 nedeľa 08.00 – 13.30 hod

Pre predajcov:

 • obsadenie predajných priestorov:
  • 21.04.2023 piatok: UFA Aréna – MKC Training Hall od 14.30 hod.
  • 22.04.2023 sobota: od 08.00 – 10.00 hod
 • Rušenie predajných priestorov:
  • 23.04.2023 nedeľa: až od 13.30 – 15.00 hod

Predajcom, ktorí sa opakovane zúčastňujú našej akcie, sa samozrejme budeme usilovať zabezpečiť ich obvyklé predajné miesta. Ceny predajných stolov (cca. 80 x 165 cm) na čas akcie a predchádzajúci deň (21.-22.-23. apríla 2023) sú určené nasledovne:

 • UFM ARÉNA (prízemie, I. poschodie), MKC Training Hall: 80,- EUR+DPH. (27%)

REZERVÁCIA STOLA – POPLATOK ZA PRENÁJOM – Spôsob platby, termíny:

Žiadame Vás, aby ste Vašu predbežnú žiadosť o stôl uvedenú na poslednom podujatí písomne potvrdili do 20. decembra 2022 na nasledujúcu e-mailovú adresu!

Prenájom stola (celková suma plus DPH) je potrebný uhradiť bankovým prevodom – v EUR alebo HUF.

Termín platby najneskôr do: 28.02.2023.

Prevedený, zaplatený poplatok za prenájom stola bude vrátený len v prípade písomného zrušenia (E-mail: mosonshowborze@gmail.com) najneskôr do 10.04.2023.

Všetky ďalšie otázky týkajúce sa burzy je možné položiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktov (na Lídiu Egresi; v maďarskom, anglickom, poľskom jazyku):E-mail: mosonshowborze@gmail.com

Attention! Those sellers who – for whatever reason – get absent from the show and don’t write to mosonshowborze@gmail.com about it until 10th April, 2023 and paid in advance through a bank transfer the rental fee for the missed Show, we will not return the rental fee.

Flesch Károly Nonprofit Kft
Mosonmagyaróvár
Erkel Ferenc utca 14.
9200

Dunatakarék Bank
Győr Árpád út 93.
Číslo účtu: 58600252-11165189
IBAN: HU57 58600252-11165189-00000000
SWIFT: DTBAHUHBXXX