Uvod

Milí modelářstí přátelé, Vážení návštěvníci!

Výstava a soutěž , které každoročně organizuje Mosonmagyaróvársky Modelářský Klub se v průběhu posledních 20 let vypracovali na jednu ze špičkových modelářských akcí v Evropě. V soutěži mohou startovat soutěžící v různých kategoriích; své síly si mohou změřit v kategoriích zmenšených modelů vojenské techniky, letadel, figurek, civilních vozidel či lodí. V kategoriích, rozdělených podle věku, bylo v uplynulých letech přihlášených průměrně 1.300 – 1.500 modelů. Díky přátelským vztahům, vytvořeným za uplynulé období a také díky výhodné poloze města ve středu kontinentu, se zde setkávají modeláři z východu a západu, severu a jihu Evropy; jsme moc rádi, že můžeme u nás přivítat i modeláře ze vzdálenějších míst.

V organizování soutěže pomáhá i několik maďarských klubů a sdružení a funkci rozhodců provádějí mezinárodně uznávaní odborníci. Akce není určena výhradně jen plastikovým modelářům, obyvatelé okolních obcí a rodinný příslušníci modelářů si mohou vybírat z množství doprovodných programů.

Otevírací doby akce:

Na základě postupného nárůstu návštěvníků a přihlášených prací jsme se rozhodli od roku 2017 zajistit pro akci nové, větší prostory, které poskytuje nověpostavená UFM ARENA (Městská Sportovní Hala) (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1), vzdálená od dosavadního místa přibližně 500 metrů.

22. dubna 2017 (Sobota)
– 08.00 – 12.00 Registrace, přebírání modelů
– 19.00 – Uzavření prostorů

 23. dubna 2017 (Neděle)
– 07.00 – možnost fotografování
– 08.00 – 13.00 Výstava, prohlídka soutěžních prací
– 13.00 – 14.00 Vrácení soutěžních modelů

23. dubna 2017 mezi 13.00 – 14.00 hod. Prosíme všechny, aby si své modely balili až v tomto určeném čase!

– 14.30 – Slavnostní vyhlášení výsledků
– 17.00 – Ukončení akce

Workshop 2017 – plánovaní lektoři:

AFV:              Michael Rinaldi
Aircraft:        Cheng Pin Fan
Figure:          Anna Shestakova, Kirill Vladimirovich Kannaev, Man Jin Kim
Diorama:      Andrew Argent, Bernhard Lustig, Douglas Lee, Radek Pituch

„MISTR MOSONMAGYARÓVÁRU“
Kromě doposud obvyklých ocenění, zavádíme od roku 2014 i titul “Mistr Mosonmagyaróváru (Další informace: v menu v části soutěžní informace)

Novinky v soutěžních kategóriích
Před několika lety došlo k rozdělení kategorií na Mistrovské a Hobby, aby i soutěžící s menšími zkušenostmi mohli dosáhnout úspěchů. (Další informace: v menu v části soutěžní informace)

Možnost fotografování:

Těší nás, že v aule a ve velkém sále v patře, které dávají domů výstavě a soutěži, se v průběhu dvou dnů trvání akce otočí více tisíc návštěvníků. Tato skutečnost však ztěžuje možnosti fotografování. Pro ty, kteří by rádi fotografovali modely v klidných podmínkách a přitom v příznivých světelných podmínkách, poskytneme tuto možnost v neděli (23. dubna 2017) ráno od 7.00 hod.

Statistické údaje

europe

V roce 2016 bylo v 62 soutěžních kategoriích (dospělí, junioři, dospívající, děti) přihlášených spolu 1.668 modelů (v roce 2015 – 1.582). Modely přihlásilo více než 560 modelářů z 34 zemí; současně ve výstavní části předvedlo své modely množství klubů, sdružení a soukromých osob. Většina účastníků pocházela ze středo-východní Evropy, ale potěšilo nás, že přišli i soutěžící a účastníci ze vzdálenějších zemí (např. Turecko, Brazílie, Nigérie, Čína, Bělorusko). Díky opravdu vysoké úrovni modelů jsme letos udělili spolu 396 ocenění (98 bronzových, 117 stříbrných a 181 zlatých). Při tom všem různé kluby, spolky a soukromé osoby vystavili další modelářské práce.

vilag

Jménem organizátorů akce děkujeme všem za účast na naší akci, přejeme Vám hodně zdraví a modelářských úspěchů – Mosonmagyaróvársky klub a sdružení plastikových modelářů.