Úvod

Milí modelársky priatelia, Vážení návštěvníci!

Výstava a súťaž, ktoré každoročne organizuje Mosonmagyaróvársky Modelársky Klub sa v priebehu posledných 20 rokov vypracovali na jednu zo špičkových modelárskych akcií v Európe. V súťaži môžu štartovať súťažiaci v rôznych kategóriách; svoje sily si môžu zmerať v kategóriách zmenšených modelov vojenskej techniky, lietadiel, figúriek, civilných vozidiel či lodí. V kategóriach, rozdelených podľa veku, bolo v uplynulých rokoch prihlásených priemerne 1.300 – 1.500 modelov. Vďaka priateľským vzťahom, vytvoreným za uplynulé obdobie a tiež vďaka výhodnej polohe mesta v strede kontinentu sa tu stretávajú modelári z východu a západu, severu a juhu Európy; sme veľmi radi, že môžeme u nás privítať aj modelárov zo vzdialenejších miest.

V organizovaní súťaže pomáha aj niekoľko maďarských klubov a združení a funkciu rozhodcov vykonávajú medzinárodne uznávaní odborníci. Akcia nie je určená výhradne len plastikovým modelárom, obyvatelia okolitých obcí a rodinný príslušníci modelárov si môžu vyberať z množstva sprievodných programov.

Otváracie doby akcie:

Na základe postupného nárastu návštevníkov a prihlásených prác sme sa rozhodli od roku 2017 zabezpečiť pre akciu nové, väčšie priestory, ktoré poskytuje novovypostavená UFM ARENA (Mestská Športová Hala) (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1), vzdialená od doterajšieho miesta približne 500 metrov.

22. apríla 2017 (Sobota)
– 08.00 – 12.00 Registrácia, preberanie modelov
– 13.00 – 13.30 Poučenie rozhodcov
– 19.00 – Uzavretie priestorov

23. apríla 2017 (Nedeľa)
– 07.00 – možnosť fotografovania
– 08.00 – 13.00 Výstava, prehliadka súťažných prác
– 13.00 – 14.00 Vrátenie súťažných modelov

23. apríla 2017 medzi 13.00 – 14.00 hod. Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až v tomto určenom čase!

– 14.30 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov
– 17.00 – Ukončenie akci

Workshop 2017 – plánovaní lektori:

AFV:              Michael Rinaldi
Aircraft:        Cheng Pin Fan
Figure:          Anna Shestakova, Kirill Vladimirovich Kannaev, Man Jin Kim
Diorama:      Andrew Argent, Bernhard Lustig, Douglas Lee, Radek Pituch

MAJSTER MOSONMAGYARÓVÁRU“
Okrem doteraz obvyklých ocenení, zavádzame od roku 2014 aj titul „Majster Mosonmagyaróváru“ (Ďalšie informácie: v menu v časti súťažné informácie)

Novinky v súťažných kategóriách
Pred niekoľkými rokmi došlo k rozdeleniu kategórií na Majstrovské a Hobby, aby aj súťažiaci s menšími skúsenosťami mohli dosiahnuť úspechy. (Ďalšie informácie: v menu v časti súťažné informácie)

 Možnosť fotografovania:
Teší nás, že v AULE a vo veľkej sále na poschodí, ktoré dávajú domov výstave a súťaži, sa v priebehu dvoch dní trvania akcie otočí viac tisíc návštevníkov. Táto skutočnosť však sťažuje možnosti fotografovania. Pre tých, ktorí by radi fotografovali modely v kľudných podmienkach a pritom v priaznivých svetelných podmienkach, poskytneme túto možnosť v nedeľu (23. apríla 2017) ráno od 7.00 hod.

Štatistické údaje

europe

V roku 2016 bolo v 62 súťažných kategóriách (dospelí, juniori, dospievajúci, deti) prihlásených spolu 1.668 modelov (v roku 2016 – 1.582). Modely prihlásilo viac ako 560 modelárov z 34 krajín; súčasne vo výstavnej časti predviedlo svoje modely množstvo klubov, združení a súkromných osôb. Väčšina účastníkov pochádzala zo stredo-východnej Európy, ale potešilo nás, že prišli aj súťažiaci a účastníci zo vzdialenejších krajín (napr. Australia, Bielorusko, Brazília, Kakhstan, Čína, Taiwan). Toho roku sme vďaka skutočne vysokej úrovni modelov sme udelili spolu 396 ocenení (98 bronzových, 117 strieborných a 181 zlatých). Pri tom všetkom rôzne kluby, spolky a súkromné osoby vystavili ďalšie modelárske práce.

vilag

V mene organizátorov akcie ďakujeme všetkým za účasť na našej akcii, prajeme Vám veľa zdravia a modelárskych úspechov – Mosonmagyaróvársky klub a združenie plastikových modelárov.