Izložbe klubova

Lako je MosonShow pervenstveno takmičenje postoji mogućnost izložbe tj prezentacije klubova i udruženja. Nevezano za takmičarski deo.Prijave klubova, udruženja kao i pojedinaca pošaljite na sledeći e-mail ( prijaviti se na Mađarskom, Engleskom ili Nemačkom jeziku ):

csako71@gmail.com (Zákányi Péter)

Na osnovu predatih zahteva će biti raspoređen prostor koji nam stoji na raspolaganju!!

PAŽNJA!

Korišćenje izložbenih stolova uzeevši u obzir satnicu manifestacije:

Postavljanje izložbenih eksponata:

  • 19. April.2024. (petak) 16.00 – 18.00 časova
  • 20. April 2024. (subota) 08.00 -12.00 časova

Odnošenje izložbenih eksponata:

  • 21. April 2024. 13.30 -14.30 časova

Izložbeni stolovi se izdaju bez nadoknade stoga je trgovinska delatnost na istima zabranjena!

U slučaju da želite otkazati izložbeni sto koji je već dobijen i potvrđen molom Vas da javite na navedeni e-mail najkasnije do 16.04.2024!!!

U zgradu UFM Aréna na mesta predodređena za takmičenje, izložbu strogo je zabranjeno unositi hranu, piće i životinje (pas, mačka itd )!


Prijava

On-line prijave:

On-line prijave će se vršiti u periodu od 1. Aprila 2024. godine do 14. Aprila 2024. godine do 24.00 časova na:

 

Molimo Vas da registracioni broj dobijen prilikom on-line prijave ponesete sa sobom. Dokumentaciju ćete dobiti na osnovu registracionog broja i potvrde o uplaćenoj taksi za prijavu

Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja: OVDE!

 

Na licu mesta:

  • 19. April 2024. godine (petak) 16.00 – 18.00
  • 20. April 2024. godine (subota) 08.00 – 12.00

Učesnici (odnosi se isključivo na master), čije su makete na takmičenju u Mošonmađarovaru u periodu 2015 – 2019, 2022-2023 u svojim kategorijama osvojile

  • hobby zlatnu medalju
  • master kategorija bilo kakva medalja
  • u svojoj domovini su nosioci master zvanja

prijave možemo uzeti isključivo u master (otvorena) kategorije!

Kotizacija:

E-prijave 8,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Na licu mesta 12,- EUR (ili odgovarajuća protivvrednost u forintama) po takmičaru.

Kotizaciju plaćaju isključivo punoletni takmičari!

Izdavanje maketa:

13.30 – 14.30, nedelja (21. April 2024)

Proglašenje nagrada:

21. April 2024 (Nedelja) – 15.00 časova