Takmičenje – saveti za prijavu, pitanja

Poštovni takmičari !

U cilju bržeg i jednostavnijeg prijavljivanja maketa i posstavljanja istih na izložbeni prostor na MOSON MODELL SHOW-u molimo Vas da postupite po sledećem:

 1. Ispakujte makete iz kutija i postavite makete na odgovarajuće mesto na takmičarskim stolovima.

 

 1. Uplatite taksu za prijavu

 

 1. Prijava

On-line prijave :

 • Taksa za prijavu nakon uplate pripremiti potvrdu o on-line prijavi na kojoj je naveden registracioni broj prijave.
 • Na osnovu potvrde prijave i potvrdi o uplaćenoj taksi dobićete prateću dokumentaciju za makete
 • Prijavom prihvatate uslove takmičenja!

Prijave na licu mesta :

 • Nakon uplate takse potražiti sto za prijave na licu mesta !
 • Nakon predaje potvrde o uplaćenoj taksi izdiktirajte ili sami upišite odgovarajuće podatke u računare postavljene za tu svrhu ( dorade, konverzije molimo izostavite ).
 • Nolimo Vas da sačekate da dobijete odgovarajuću odštampanu dokumentaciju
 • Proveriti verodostojnost podataka
 • Prijavom prihvatate uslove takmičenja!
 1. Konačno postavljanje maketa :
 • X-em obeležite na dokumentaciji uz maketu dorade, konverzije.

–      Za makete rađene OOB donji deo papira gde su polja za dorade presavijte zarad uštede prostora

–       Prateću dokumentaciju za figure presavijte na obeleženom mestu

–       Veći deo dokumentacije staviti ispod makete.

–       Potvrdu o prijavi zadržati.

–       Nakon postavljanja makete molimo Vas da maketu više ne dirate, ovo mogu isključivo organizatori da učine zarad izbegavanja oštećenja i eventualnih nesporazuma.

 

 1. Preuzimanje maketa

Preuzimanje maketa je u nedelju popodne u vrenmenskom periodu od 13.30 do 14.30 ! Molimo Vas da poštujete, i mi se  prilagođavamo drugim takmičenjima gde učestvujemo.

 

 1. Dodela nagrada i priznanja

Dodela će početi nakon završetka preuzimanja maketa u nedelju oko 15.00 časova, molimo Vas da zauzmete mesto što bliže prostoru za dodelu nagrada, time i sami ubrzavate proces. Molimo vas da prilikom dodele nagrada zauzmete što je moguće bliže mesto samoj dodeli, ne u prostoru za gledaoce, time ćete nam pomoći da se dodela nagrada brže odvija. Hvala

Hvala Vam na učešću, želimo Vam lep provod !