Prodejní nájemná smlouva

Nájemní smlouva, kterou si můžete stáhnout ve formátu PDF, v maďarském, anglickém jazyce (zde).

Po vytištění, podepsání a potvrzení razítkem ji prosíme ve 3 vyhotoveních přinést s sebou na akci nebo předem ji zaslat na mailovou adresu:mosonshowborze@gmail.com